Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Chytrá kamera střední třídy

číslo 8-9/2005

Chytrá kamera střední třídy

Firma Datasensor, přední italský výrobce průmyslových fotoelektrických snímačů a bezpečnostních světelných bariér, uvedla před nedávnem na trh pod názvem SmartCamera naprostou novinku – kompaktní inteligentní kameru typu SCS1. Toto zařízení nachází uplatnění v mnoha průmyslových úlohách, počínaje řízením procesů, přes kontrolu kvality a hlídání správné polohy mechanických elementů až např. po kontrolu plnění nádobek a správného nalepení etikety na nich.

Obr. 1.

Obr. 1. SmartCamera – kompaktní inteligentní kamera typu SCS1

Kamera může být nastavena a uvedena do provozu jak v autonomním režimu s využitím schopnosti učení (teach-in), tak při použití grafického operátorského rozhraní USEasyTM na PC, kdy je kamera spojena s počítačem přes standardní rozhraní Ethernet 10/100 Mb/s. Během vlastního provozu kamery jsou k dispozici tři výstupy typu PNP (z nich jeden konfigurovatelný), které jsou aktivovány v souladu s požadovaným nastavením a reprezentují vyhodnocení sledované scény, např. kvalitu nalepení etikety na lahvičce se šamponem.

Konstrukční řešení kamery je velmi kompaktní a na první pohled elegantní (obr. 1). Přístroj v odolném kovové pouzdru o rozměrech 100 × 75 × 40 mm lze jednoduše a rychle instalovat a s použitím přídavných nosných konzol snadno docílit přesné a stabilní pracovní polohy. Integrované osvětlovací těleso může být volitelně doplněno externím zdrojem světla, připojeným přes čtyřkolíkový konektor M8. Napájecí napětí, vstupní i výstupní signály a komunikační linky RS-485 a RS-232 jsou přivedeny přes standardní osmikolíkový konektor M12.

Rozhodnuto ve zlomku sekundy

Obraz je snímán senzorem typu CMOS (6,61 × 4,97 mm) s rozlišením 640 × 480 obrazových bodů. Kamera využívá standardní dvanáctimilimetrovou optiku CS/C. Celkový dosah je 1 m. Z dalších technických parametrů jistě stojí za zmínku doba odezvy v závislosti na použité metodě snímání a analýzy scény. Výsledky zkoušek na typických objektech jsou uvedeny v tab. 1.

Tab. 1. Doba odezvy při snímání a zpracování obrazu vybraných objektů

Obraz objektu

Metoda analýzy obrazu

Rozlišení

640 × 480

320 × 200

analýza obrysu

85 ms

analýza textury

70 ms

35 ms

úplná analýza

485 ms

145 ms

Metody rozpoznávání dvourozměrné scény uvedené v tab. 1 patří k nejběžnějším a zároveň nejúčinnějším. Při porovnávání vzoru a obrazu se vychází z monochromatického rastrového zobrazení (bitmapy), při úplné analýze ze snímku v odstínech šedi.

Proč používat strojové vidění?

Existuje nespočet důvodů pro použití umělé inteligence v úlohách, zejména tam, kde jde o monotónní kontrolní činnost s velkými požadavky na přesnost, pozornost a správný úsudek kontrolujícího. S přihlédnutím k rozpoznávacím možnostem člověka a k jeho schopnosti dlouhodobě udržet pozornost je okamžitě patrná výhoda strojového vidění – nikdy se neunaví a jeho rozpoznávací schopnost je neměnná. Proto se systémy strojového vidění využívají všude tam, kde snaha o udržení zákazníka je založena na vysoké a neměnné kvalitě výrobků a na přijatelné ceně. K dobrým výsledkům přispívá také minimalizace prostojů a tím i snižování nákladů na výrobu.

Ing. Tomáš Drobilík,
Amtek spol. s r. o.

Amtek, s. r. o.
Vídeňská 125
619 00 Brno
tel.: 547 125 570
fax: 547 125 556
e-mail: amtek@amtek.cz
http://www.amtek.cz