Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Chapadlo PGN-plus-P a jeho digitálně řízená verze PGN-plus-E

Chapadlo PGN-plus-P od firmy Schunk se vyznačuje třemi technickými inovacemi. První je vylepšení patentovaného vícezubého vedení. Zvětšení rozteče mezi šesti zuby vedení umožňuje dosáhnout většího momentového zatížení a tím použití delších prstů. K zajištění perfektního lícování je také u nové generace chapadel každá jednotlivá základní čelist ručně broušena a vložena do příslušného těla chapadla. Druhým vylepšením je permanentní mazání průchozími mazacími kapsami ve vedení. Právě u krátkých zdvihů je tak zajištěno zvláště rychlé a rovnoměrné rozložení maziva, kterého přitom postačuje jen minimální množství. Proto chapadlo nevyžaduje téměř žádnou údržbu a má dlouhou životnost. Zatřetí: PGN-plus-P má větší píst, čímž vzrůstá upínací síla a lze manipulovat s těžšími břemeny.

PGN-plus-E je celosvětově první digitálně řízené mechatronické chapadlo s patentovaným vícezubým vedením. Jak pneumatická varianta PGN-plus-P, tak i PGN-plus-E má modifikované vícezubé vedení, průchozí mazací kapsy, jakož i osvědčenou kinematiku s konstantní styčnou plochou ve všech polohách. Mechatronické univerzální chapadlo PGN-plus-E je však poháněno servomotorem s přímým řízením momentu. Potřebná řídicí a výkonová elektronika je součástí kompaktního modulu, a proto není třeba žádný prostor v rozvaděči.

SCHUNK Intec, s. r. o., tel.: +420 513 036 213, info@cz.schunk.com , http://schunk.com