Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Českomoravská společnost pro automatizaci

Hlavním nástrojem zvyšování produktivity a kvality strojírensky orientovaných výrobních procesů, a to jak u velkých výrobců, tak u středních a malých firem, je automatizace. V podstatě všechny rozvíjející se výrobní obory v České republice založily svůj úspěch na důsledném využívání možností automatizace a informační techniky. Podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence schopných a zkušených odborníků, inovačních projektově-realizačních firem a vzdělávacích institucí.
 
Českomoravská společnost pro automatizaci (ČMSA) sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti automatizace strojírenských výrobních procesů nebo se zajímající o tuto problematiku. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, projektové a realizační firmy, odborné školy apod. Svůj program ČMSA uskutečňuje v přímé součinnosti s pedagogickými a vývojovými vysokoškolskými pracovišti, a to s ústavem výrobních strojů a mechanismů Fakulty strojní ČVUT v Praze, ústavem výrobních strojů a systémů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Západočeskou univerzitou v Plzni, ústavem mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky TU Liberec, katedrou robototechniky Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava a Technickou fakultou ČZU Praha.
 
Pro své členy a technickou veřejnost společnost organizuje odborné akce, které mají za cíl oslovit specialisty a manažery. Jsou předávány informace o nejnovějších poznatcích, trendech a realizacích v oblasti automatizace výroby a montáží. Jednou z osvědčených podob jsou firemní prezentace. Náplní těchto prezentací je teoretické i praktické seznámení s nabízenou produkcí firem dodávajících komponenty pro stavbu automatizovaných pracovišť a linek. Jde o řídicí techniku, pneumatické prvky, hydrauliku, pohony, robototechniku, mechatronické soustavy, nástroje, měřicí přístroje, diagnostiku atd.
 
Dobrou odezvu mají konstrukčně-technologické semináře věnované určité technologii, např. tváření, obrábění, svařování, montáži, měření atd., a způsobům řešení automatizovaných pracovišť nebo vyšších celků pro tyto technologie. Na semináře jsou zváni i zahraniční specialisté.
 
Tematické exkurze, které společnost organizuje pro své členy, napomáhají rozšiřovat znalosti a přenášet poznatky z různých oblastí automatizace. K řešení netradičních automatizačních úkolů z praxe jsou určeny „kulaté stoly“, kde se setkávají odborníci z výzkumných a vývojových pracovišť se zástupci výroby.
 
Významnou aktivitou společnosti je působení na výchovu nových odborníků prostřednictvím vlastní pedagogické činnosti na středních školách, vyšších odborných školách a na vysokých školách a rovněž vydávání odborných publikací pro jejich výuku.
 
Příkladem činnosti společnosti je organizace již tradičního semináře Milníky a ukazatele automatizace, pořádaného při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Z odborných výstav lze uvést veletrh For Industry, který je organizován za odborné garance ČMSA. Připravuje se účast na veletrhu robotiky a automatizace Automatica v červnu 2008 v Mnichově. Osvědčilo se organizování mezinárodní doktorandské konference Automatizace výrobních strojů. Pod vedením doc. Ing. L. Maixnera, CSc., byla vydána čtyřdílná učebnice Automatizace a učebnice Mechatronika. Společnost je např. také odborným partnerem tradiční studentské soutěže Kyber Robot. Pro rychlejší prosazení automatizace u malých výrobců uzavřela společnost smlouvu s českou Asociací malých a středních podniků. Rovněž se podílela na grantovém projektu Podpora odborné přípravy mládeže pro podmínky automatické a automatizované výroby.
 
Z nedávných akcí organizovaných společností lze uvést jarní podnětné setkání s jihokorejskými manažery ve firmě Sungwoo Hitech s. r. o., Ostrava. Při exkurzi v jejich robotizované lisovně a svařovně skeletů karoserií pro automobily Kia a Hyundai měli členové společnosti možnost diskutovat s odborníky firmy o projektových přístupech k automatizaci u jihokorejských špičkových výrobců.
 
Společnost se intenzivně zabývá přípravou dotovaného projektu zaměřeného na vzdělávání pracovníků z praxe. Projekt by měl umožnit pružnější reakci podnikové sféry na rychle se vyvíjející automatizaci výrobních procesů.
 
Ing. Jan Chaloupka, CSc.,
člen předsednictva ČMSA
 
Obr. 1. Stánek ČMSA na veletrhu For Industry