Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

České systémy v tureckém plynárenství

Softwarové produkty Reliance SCADA a AVE české společnosti GEOVAP, spol. s r. o., jsou již mnoho let používány v několika tureckých plynárenských společnostech. 

Reliance SCADA plní funkci hlavního dispečerského systému. Zajišťuje online sběr dat z plynárenské soustavy, řízení předávacích regulačních stanic plynu, generování alarmových hlášení, sestav a grafických výstupů pro obsluhu dispečinku.

Systém AVE zajišťuje automatický odečet dat spotřeby plynu z přepočítávačů plynu u velkých koncových zákazníků pro účely fakturace.

Výhodou pro koncové zákazníky je především bezproblémová výměna dat a spolupráce systémů od jednoho dodavatele nejen mezi sebou vzájemně, ale i s dalšími informačními systémy zákazníka.

Dispečink pro společnost Başkentgaz byl poprvé instalován už v roce 2014. Pracovníci společnosti GEOVAP odletěli do Ankary, kde společně s tureckým partnerem instalovali a zprovozňovali systémy. Vizualizaci v systému Reliance vytvořil turecký integrátor, který celou instalaci dodnes spravuje. Společnost GEOVAP zajistila správnou instalaci a návrh optimální architektury dispečerského systému.

Tato instalace je navíc výjimečná tím, že se plynárenská společnost rozhodla využít i další ze systémů GEOVAP – tentokrát mapový aplikační server Marushka. Čtenáři mohou systém Marushka znát osobně, protože je použit v desítkách projektů v České republice. Nejznámější je zobrazení map v katastru nemovitostí ČÚZK. V projektu pro společnost Başkentgaz systém Marushka zobrazuje na mapovém podkladu i plynovody v Ankaře. Je zde použit tzv. vrtulníkový efekt, který způsobuje, že při přiblížení zobrazení na určitou úroveň je v mapě u regulačních stanic plynu zobrazeno i detailní okno s vybranými živými hodnotami, které Marushka získává přímo z dispečerského systému Reliance. Při poruše dokáže systém Marushka v mapě barevně zvýraznit ty části plynovodu, které jsou poruchou zasaženy. Kliknutím na symbol regulační stanice plynu v mapě se zobrazí detailní technologické okno.

V roce 2017 byl vybudován zcela nový, moderní dispečink. Je vybaven i dvěma projekčními stěnami. Z důvodu požadavků na zvýšenou bezpečnost byla při této rekonstrukci doplněna i redundance systému Relian­ce. Záložní servery jsou geograficky oddělené a v režimu hot standby jsou připravené v případě výpadku primárního dispečinku okamžitě převzít funkci a zahájit komunikaci se stanicemi.

Na obr. 1 je nový dispečink ve společnosti Başkentgaz. Na projekční stěně vlevo je okno systému Reliance, vpravo okno systému AVE a uprostřed mapa zobrazená v systému Marushka.

Na obr. 2 je detail obrazovky předávací regulační stanice plynu.

Více informací zájemci najdou na stránkách www.geovap.com.

 

Ing. Zbyněk Pilný, GEOVAP, spol. s r. o.

Obr. 1. Hlavní dispečink Başkentgaz

Obr. 2. Detail předávací regulační stanice plynu