Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Česká republika v žebříčku konkurenceschopnosti

Podle výsledků ročenky konkurenceschopnosti World Competitiveness Yearbook 2008, vydávané International Institute for Management Development (IMD), pro kterou je v ČR partnerskou institucí CERGE-EI, společné pracoviště Akademie věd ČR a Univerzity Karlovy v Praze, si Česká republika polepšila oproti loňsku o čtyři místa. Nyní zaujímá 28. pozici mezi 55 hodnocenými zeměmi.
 
Žebříček konkurenceschopnosti se na prvních třech pozicích nezměnil, vedou USA následované Singapurem a Hongkongem. Švýcarsko postoupilo na čtvrtou pozici.
 
Z postkomunistických zemí si vedou nejlépe Estonci, kteří jsou na 23. pozici, Česká republika je mezi těmito zeměmi druhá. Nejhůře mezi postkomunistickými zeměmi je na tom Ukrajina na celkovém 54. místě.
 
Za co vděčí ČR současné pozici a jaké jsou její silné a slabé stránky? Tradičně dobře si vedeme z pohledu celkového ekonomického stavu. Naopak velmi špatně se ČR umístila v žebříčku zájmu mladé generace o vědu, kde jsme až na 48. místě. V ČR se negativně projevuje nedostatek technických inženýrů a vázne transfer poznatků vědy a výzkumu mezi univerzitami a podniky. Obdobně jsou naší slabinou i nízké celkové výdaje na terciální vzdělání.
 
Kompletní výsledky jsou k dispozici na webu IMD na adrese http://www.imd.ch/wcc
(ed)