Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Česká republika je dobře hodnocená investiční lokalita

Česká republika je nyní podle průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) nejlepší investiční lokalita mezi zeměmi střední a východní Evropy. Konjunkturálního průzkumu 2016 se zúčastnili zahraniční investoři, převážně se sídlem v Německu. Za největší výhody jsou v ČR považovány členství v EU, kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů a výkonnost a motivace zaměstnanců. Za největší slabinu ČR označili účastníci průzkumu malou dostupnost kvalifikovaných pracovních sil.

 
Konjunkturálního průzkumu 2016 se v České republice zúčastnilo 195 firem. Součástí koncernu nebo skupiny podniků bylo 56 % dotázaných společností, převážně sídlících v Německu (73 %). Ostatní dotazované firmy mají sídlo v Rakousku (9 %), v České republice (9 %) a ostatních zemích (8 %). Průzkumu se tedy zúčastnily i střední a malé firmy. Výsledky byly vyhodnoceny společně s údaji získanými hospodářskými komorami v jiných státech střední a východní Evropy. Díky tomu bylo možné porovnat atraktivitu jednotlivých zemí pro investory (obr. 1). Česká republika letos získala nejlepší hodnocení v tomto průzkumu. Na špičku mezi hodnocenými zeměmi se dostala po čtyřech letech, kdy prvenství patřilo Polsku.
 
Jak se zástupci dotazovaných firem dívají na vyhlídky českého hospodářství, ukazuje obr. 2. Z vývoje od roku 2013 je znát, že letos očekává plná třetina firem zlepšení hospodářské situace, zatímco v roce 2013 byl pohled do budoucnosti mnohem pesimističtější – lepší časy tehdy předpokládalo jen 14 % firem. Podniky hodnotí svou ekonomickou situaci podobně jako ekonomickou situaci ČR. Pohled na stav českého hospodářství je nyní většinou pozitivní. Ekonomickou situaci ČR hodnotí jako špatnou jen 4 % respondentů. Potěšující je také, že 41 % firem (o 8 procentních bodů více než v roce 2015) počítá se zvýšením investičních výdajů.
 
Průzkum poskytl velmi zajímavé odpovědi zahraničních podnikatelů v České republice na to, s čím jsou u nás nejvíce spokojeni a s čím nejméně (obr. 3 a obr. 4). Nepřekvapuje, že nejvíce ke spokojenosti podnikatelů přispívá členství České republiky v Evropské unii. Hned poté si podnikatelé pochvalují kvalitu a dostupnost lokálních dodavatelů, což svědčí také o dobré kondici českého průmyslu. Všeobecně jsou zahraniční podnikatelé spokojeni se zaměstnanci, jejich výkonností, motivací i kvalifikací. Celkem dobře je hodnocena i hospodářská stabilita.
 
Co podnikání naopak nejvíce ztěžuje, je malá dostupnost kvalifikovaných pracovních sil. Jde hlavně o nedostatek schopných techniků, a to jak inženýrů, tak středoškoláků a dělníků. Tomu také odpovídá skutečnost, že firmy hůře hodnotí český systém odborného vzdělávání, ve kterém není zakotvena povinnost absolvovat praktickou výuku ve firmách. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobuje citelné zvyšování mezd a ohrožuje konkurenceschopnost.
 
Nepříliš spokojeni jsou podnikatelé s daňovým systémem a vadí jim rovněž malá flexibilita pracovněprávních předpisů. Méně než průměrně jsou podnikatelé spokojeni s tím, jak je v ČR potírána korupce a kriminalita, a zlepšit by se podle nich měla též transparentnost při zadávání veřejných zakázek.
 
Průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory zkoumal také názor zahraničních podnikatelů na zavedení eura v České republice. Pro zavedení je v roce 2016 přibližně polovina dotázaných (49 %) a pro zachování domácí měny je 41 %. Zbývajících 10 % nemá na tuto otázku žádný názor.
(ev)
 
Obr. 1. Atraktivita zemí střední a východní Evropy pro investory (zdroj: ČNOPK)
Obr. 2. Vyhlídky českého hospodářství (zdroj: ČNOPK)
Obr. 3. Podmínky pro podnikání v ČR: pět nejlepších ukazatelů (zdroj: ČNOPK)
Obr. 4. Podmínky podnikání v ČR: pět nejhorších ukazatelů (zdroj: ČNOPK)