Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Česká firma oceněna v programu Eureka

Na závěr předsednictví Slovinska Evropské unii byly na konferenci ministrů unie v Lublani slavnostně předány ceny Lynx a Lillehammer organizace Eureka za významnou inovaci v oblasti techniky a životního prostředí. Cenu Lynx získala česká firma RS Dynamics, která vyvinula detektor schopný rozeznat výbušninu již při jejím stopovém množství, a urychlit a zefektivnit tak např. kontroly cestujících na letištích nebo nádražích. Česká republika obdržela toto ocenění poprvé od roku 1995, kdy byla přijata za řádného člena programu Eureka. Program vznikl v roce 1985 a v současné době sdružuje 38 zemí a Komisi EU. Jeho cílem je podporovat spolupráci mezi průmyslovými podniky, výzkumnými ústavy a vysokými školami a vytvářet tak podmínky pro zvyšování technické vyspělosti a výkonnosti evropského průmyslu. Národním koordinátorem programu Eureka v České republice je ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
(ev)