Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Ceny Wernera von Siemense po sedmnácté

Na slavnostním večeru v Betlémské kapli ocenila firma Siemens, s. r. o., talentované studenty, nadějné mladé vědce i vysokoškolské pedagogy z technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky. Tradiční soutěž nejlepších mladých mozků organizuje český Siemens ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy a ministra průmyslu a obchodu. Vítězové získali odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. Generální ředitel skupiny Siemens v České republice Eduard Palíšek se v úvodním proslovu pozastavil nad tím, že děti, které od malička rády montují, ztrácejí v dospívání zájem o techniku. „Dnes, kdy je technické zázemí univerzit a vědeckých pracovišť na srovnatelné úrovni se zbytkem světa, je důležitá hlavně motivace. Věřím, že ocenění Cenou Wernera von Siemense může přispět k tomu, aby mladí, talentovaní odborníci motivaci neztráceli a své znalosti a nadání dále rozvíjeli a uplatňovali v České republice,“ dodal.

 
Ceny byly uděleny autorům prací ze širokého spektra technických a přírodovědných oborů od matematiky po medicínu. Vítězné práce vybírají poroty složené z rektorů a prorektorů pro vědu a výzkum českých technických a přírodovědných vysokých škol a předních zástupců Akademie věd České republiky. V letošním roce poroty vybíraly ze 109 vysoce kvalitních diplomových a disertačních prací přihlášených ze všech významných technických a přírodovědných univerzit a také z mnoha projektů základního výzkumu, vývoje a inovací.
 
V kategorii nejlepších diplomových a disertačních prací je vedle studenta odměněn také pedagog, vedoucí práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Ocenění je udělováno také nejlepšímu pedagogovi za přínos oboru, výchovu mladé generace a nové učební metody.
 

Cena pro nejlepšího pedagoga

V letošním ročníku byl v kategorii nejlepší pedagogický pracovník oceněn prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze. Za svou padesátiletou pedagogickou praxi získal profesor Štípek pověst oblíbeného učitele, jeho jméno je navíc nerozlučně spjato s počátky e-learningu ve výuce medicíny.
(ed)
Obr. 1. Vědci a studenti, kteří byli za svou práci odměněni Cenou Wernera von Siemense
 

Tab. 1. Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

Odměna 300 000 Kč
Vítězná práce Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti
Kolektiv autorů prof. Ing. Miroslav Šimandl, CSc., Ing. Ondřej Straka, Ph.D., Ing. Ivo Punčochář, Ph.D., Ing. Jindřich Duník, Ph.D., Západočeká univerzita v Plzni
Předseda poroty prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., předseda Akademie věd ČR

Tab. 2. Cena za nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací

Odměna 300 000 Kč
Vítězná práce Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas
Kolektiv autorů doc. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D., Ing. František Opluštil, Mgr. Šárka Bidmanová, Ph.D., Mgr. Veronika Štěpánková, Ph.D., Nagata Yuji, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně
Předseda poroty prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., rektor ČVUT v Praze

Tab. 3. Cena pro nejlepšího pedagogického pracovníka

Odměna 100 000 Kč
Vítěz MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., 1. lékařská fakulta UK v Praze
Předseda poroty prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy v Praze

Tab. 4. Ceny za nejlepší diplomovou práci

  1. místo 2. místo 3.místo
Odměna 30 000 Kč student
30 000 Kč vedoucí práce
25 000 Kč student
25 000 Kč vedoucí práce

20 000 Kč student
20 000 Kč vedoucí práce

Název práce Měření rychlých proudových změn částicového svazku urychlovače LHC Simulace chování vyhořelého jaderného paliva v průběhu dlouhodobého suchého skladování v obalových souborech typu CASTOR Study of gas transport
in high free volume
polymers
Autor Ing. Jan Král Ing. Martin Ševeček Ing. Marek Lanč
Vedoucí práce Ing. Michal Kubíček, Ph.D.,
Ing. David Bělohrad, Ph.D.
Ing. Mojmír Valach, CSc. doc. Ing. Karel Friess, Ph.D.
Předseda poroty doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědu a výzkum, ČVUT v Praze

Tab. 5. Ceny za nejlepší disertační práci

  1. místo 2. místo 3.místo
Odměna 30 000 Kč student
30 000 Kč vedoucí práce
25 000 Kč student
25 000 Kč vedoucí práce
20 000 Kč student
20 000 Kč vedoucí práce
Název práce Quantum dynamics of small molecules Modal Analysis and Optimization of Radiating Planar Structures Natural Language
Compression using Byte
Autor Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D. Ing. Miloslav Čapek, Ph.D. Ing. Petr Procházka, Ph.D.
Vedoucí práce doc. Ing. Pavel Soldán, Dr. doc. Ing. Pavel Hazdra, Ph.D., prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc. doc. Ing. Jan Holub, Ph.D.
Předseda poroty