Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Ceny společnosti Siemens uděleny studentům technických vysokých škol

V Betlémské kapli v Praze byly 9. prosince 2010 předány ceny společnosti Siemens za nejlepší bakalářské, diplomové a doktorské práce. Soutěž pod názvem Cena Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2010 se uskutečnila již potřinácté a studenti převzali ocenění z rukou náměstka ministra školství mládeže a tělovýchovy Kryštofa Hajna.
 
V kategorii diplomových prací získali ocenění tito studenti:
  • Ing. Daniel Havelka (ČVUT v Praze) za práci Elektromagnetické pole mikrotubulárního systému buňky,
  • Ing. Jan Hostaš (VŠCHT v Praze ) za práci Tepelná vodivost kompozitní keramiky AI2O3-ZrO2,
  • Ing. Ondřej Tichý (ČVUT v Praze) za práci Integrální modely dynamických scintigrafických studií ledvin.
V kategorii doktorských prací práce byli oceněni tito studenti:
  • Ing. Václav Krysa, Ph.D. (VŠB-TU Ostava) za práci Servisní robotický systém pro pohyb v budovách,
  • Mgr. František Seifrt, Ph.D. (ZČU v Plzni) za práci Shape and topology optimization in problems of electromagnetic waves propagation,
  • Ing. Jakub Siegel, Ph.D. (VŠCHT v Praze) za práci Zlaté nanovrstvy na modifikovaných substrátech.
Vzhledem k množství a kvalitě přihlášených prací se porota rozhodla udělit Čestné uznání poroty za doktorskou práci, a to RNDr. Davidu Hokszovi, Ph.D. (UK v Praze) za práci Similarity Search in Protein Databases.
 
Cenu v kategorii nejlepší diplomová práce zpracovávaná ve spolupráci s konkrétním průmyslovým podnikem skupiny Siemens se porota rozhodla udělit:
  • Ing. Zbyňku Šretrovi (ČVUT v Praze) za práci Studie elektrické jednotky a jejího interiéru; práce byla zpracována ve spolupráci s vývojovým a konstrukčním centrem kolejových vozidel společnosti Siemens v Praze,
  • Ing. Jaroslavu Chlupovi (VUT v Brně) za práci Model proudění chladicího média v synchronním stroji; práce byla zpracována ve společnosti Siemens Electric Machines Drásov.
Také v loňském roce propojila Cena Siemens svět techniky se světem umění – ocenění získali nejen nejlepší mladí technici, ale také nejtalentovanější mladí umělci. Cenu Siemens si odnesli čtyři vítězové Soutěže konzervatoří – 34. ročníku soutěže středních uměleckých škol, která se uskutečnila v listopadu loňského roku v Pardubicích. Na koncertu tak vystoupili vítězové soutěžních kategorií zpěv, kytara, klavír a akordeon.

(ed)