Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Ceny Siemens 2014

Ocenění Cenou Wernera von Siemense byla předána již posedmnácté. Na slavnostním večeru v Betlémské kapli se 5. února 2015 představili studenti, mladí vědci i vysokoškolští pedagogové z významných technických a přírodovědných univerzit i akademických institucí z celé České republiky, jejichž práce uspěly v této tradiční soutěži, organizované skupinou Siemens v České republice ve spolupráci s předními českými univerzitami a Akademií věd ČR a pod ministerskou záštitou.

 
O ocenění Cenou Siemens – Werner von Siemens Excellence Award 2014 soutěžilo 109 prací ze širokého spektra technických a přírodovědných oborů od matematiky po medicínu. Mezi oceněné byly rozděleny odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. Ocenění mezi jinými získali:
  • za nejlepší výsledek základního výzkumu kolektiv ze Západočeské univerzity v Plzni pod vedením prof. Ing. Miroslava Šimandla, CSc., za práci Nové přístupy a metody nelineárního odhadu stavu a optimálního rozhodování v podmínkách neurčitosti,
  • za nejlepší výsledek vývoje/inovace kolektiv pod vedením doc. RNDr. Zbyňka Prokopa, Ph.D., z MU v Brně za práci Moderní biotechnologie využívající enzymatickou aktivitu dehalogenas,
  • za nejlepší diplomovou práci Ing. Jan Král (VUT v Brně) za práci Měření rychlých proudových změn částicového svazku urychlovače LHC,
  • za nejlepší disertaci Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D., z MFF UK v Praze za práci Quantum dynamics of small molecules,
  • za nejlepší absolventskou práci ve spolupráci se společností Siemens Ing. Adam Gassmann (VŠB-TU Ostrava) za práci Analýza nového softwarového produktu pro návrh signálních plánů,
  • za nejlepší absolventskou práci, jejíž autorkou je žena, Ing. Naděje Havlíčková (FEL ČVUT) za diplomovou práci Řízení modelu kardiovaskulárního systému pomocí LabVIEW a Ing. Lucie Augustovičová, Ph.D., za disertační práci Quantum dynamics of small molecules (získala tedy hned dvě ocenění),
  • jako nejlepší pedagog prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc., z 1. lékařské fakulty UK v Praze.
  •  

 
Cena Wernera von Siemense je svým rozsahem, výší finančních odměn a historií jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice. Další informace lze nalézt na www.siemens.cz.
[Tisková zpráva Siemens, s. r. o., 5. února 2015.]
(sk)