Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově

Laboratoře a servisní střediska jsou jádrem technických inovací ve všech průmyslových odvětvích. Stejnou roli hraje i Centrum zákaznických zkušeností Panasonic v Mnichově na ploše přibližně 6 000 m2. Společnost Panasonic Industry Europe ho otevřela na jaře roku 2021 s cílem ukázat zákazníkům pod jednou střechou inovativní řešení pro různá průmyslová odvětví. Nejde však o interní výstavu, muzeum ani archiv produktů a vývoje. Ve skutečnosti je Centrum zákaznických zkušeností místem pro setkávání a představování nápadů obklopené laboratořemi a vývojovými odděleními, která spolupracují na nových i nekonvenčních přístupech.

 

Centrum pro logistiku a sklady

Na stále rychlejší pronikání digitalizace do logistiky zareagoval Panasonic vývojem systému podnikového řešení Logiscend, který ke správě materiálového toku zákazníků využívá internet věcí (IoT). Logiscend se skládá z vlastních patentovaných hardwarových zařízení Panasonic. Výhodné je, že není třeba tisknout žádné papírové dokumenty a zároveň se snižují požadavky na manuální práci. Přehledný software umožňuje úplnou správu a trasování, lokalizaci v reálném čase (RTLS), řízení procesů a analýzu dat. V centru pro logistiku a sklady pořádá Panasonic konzultační workshopy, které umožňují zmapovat a analyzovat stávající procesy. Pomocí metody Kaizen jsou zkoumány současné skladové postupy a navrhovány procesní toky, které obstojí i v budoucnosti. Toto centrum je představeno na videozáznamu: https://www.youtube.com/watch?v=bq4osapXaTQ.

 

Laboratoř pro systémy laserového značení

Laboratoř se zaměřuje na laserové značení a laserové svařování a dovoluje zákazníkům vyzkoušet si řešení Panasonic na vlastní kůži a naživo. Pracovní stanice jsou navrženy pro značení a svařování rozličných výrobků z hliníku, plastu nebo oceli. Kromě toho lze výsledky značení nebo svařování analyzovat a poté přizpůsobit zpracování požadavkům zákazníka. Laboratoř aktuálně disponuje šesti pracovišti, na nichž jsou zpracovávány studie proveditelnosti. Laserová laboratoř je využívána také jako školicí centrum pro zákazníky společnosti Panasonic. Laboratoř je představena na videozáznamu: https://www.youtube.com/watch?v=cSHZWuCHiF4.

 

Centrum servisu průmyslové automatizace

Servisní centrum průmyslové automatizace využijí zákazníci ve fázi plánování a řešení nového projektu, ale také při poprodejnímu servisu. Komplexní diagnostika včetně funkčního testu vede k rychlé a kvalitní analýze závad a jejich odstranění. Díky přímému kontaktu s vývojovým oddělením jsou úpravy, doporučené náhrady originálními náhradními díly realizovány v co nejkratším čase a s nízkými náklady. Na toto servisní centrum se mohou evropští zákazníci obracet se svými požadavky a podněty, aby mohli optimálně využívat produkty a řešení společnosti Panasonic. Centrum přibližuje videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=iSzgQhwYLnM.

 

Centrum techniky pohonů

V pohonářském centru jsou produkty z různých oblastí kombinovány do kompletního řešení. Je odděleno od ostatních laboratoří, aby bylo možné provádět i dlouhodobé zátěžové zkoušky. Zde je rovněž možné prokázat interoperabilitu s produkty partnerských společností v oblasti techniky pohonů, protože lze testovat a integrovat produkty od dodavatelů třetích stran, které musí v praxi dobře spolupracovat. Mezi další služby patří aplikační a softwarová školení, ověření vývoje koncepce se zákazníky a prodejní i poprodejní podpora. Podrobnosti uvádí videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=APAiwbPMBto.

 

Laboratoř pro průmyslovou senzoriku

V laboratoři senzoriky jsou řešeny individuální požadavky zákazníků. Konkrétní problémy, výzvy i projekty jsou analyzovány a společně se zákazníky se pak hledá optimální řešení. Tyto studie proveditelnosti jsou nezbytné pro splnění individuálních požadavků zákazníků, kteří si mohou vybírat ze širokého sortimentu senzorů od Panasonic Industry. Laboratoř a vývojové oddělení pro senzorová řešení umožňují stávající produkty přizpůsobit a modifikovat: např. rozsah měření, zapojení, přesnost měření, rozměry nebo rychlost měření senzorů. Laboratoř je vybavena tak, aby bylo možné navrhnout snímací metody pro náročná prostředí, kde jsou senzory vystaveny prachu, špíně, olejům nebo agresivním chemikáliím. Laboratoř přibližuje videozáznam: https://www.youtube.com/watch?v=3KhCOAFu8Ko.

(Panasonic)

 Obr. 1. Centrum zákaznických zkušeností je zaměřeno na celý sortiment výrobků společnosti Panasonic Industry Europe