Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Centrum excelence Antonína Svobody

Na ČVUT v Praze se připravuje ambiciózní projekt, který by měl sdružit a propojit výzkumné kapacity v oblasti informatiky a kybernetiky. Centrum excelence Antonína Svobody by mělo integrovat český výzkum, který je nyní roztroušen na fakultách ČVUT, v ústavech AV ČR, VŠCHT v Praze, ZČU v Plzni, VUT v Brně, VŠB-TU v Ostravě a TU v Liberci. Projekt, jenž je spojen s profesorem Vladimírem Maříkem, vedoucím katedry kybernetiky FEL ČVUT v Praze, by měl sdružovat finanční prostředky ze soukromé sféry, ze státních institucí a z výzkumných programů EU. Cílem je vybudovat národní výzkumné laboratoře společné s předními špičkovými americkými univerzitami (např. Carnegie Mellon University, MIT apod.) a s dalšími klíčovými evropskými univerzitami, např. TU Vídeň, ETH Zürich. Projekt počítá s výstavbou nové budovy v Praze-Dejvicích, která by měla být v ideálním případě hotova v roce 2012. Jestliže se ministerstvu školství a vládní radě pro vědu a výzkum podaří získat pro tento projekt prostředky, vznikne nová dominanta Dejvic. Zde bude poskytnut také prostor pro transfer poznatků do praxe (inkubátory, střediska pro transfer know-how), zajištěno vhodné zázemí pro přítomnost velkých firem a podmínky umožňující dlouhodobé spolufinancování. Centrum excelence by také jistě přitáhlo pozornost špičkových odborníků a profesorů ze zahraničí. Další informace spolu s rozhovorem s Vladimírem Maříkem jsou na http://www.cvut.cz/cs/ctn
[Pražská technika, 6/08.]

(ev)