Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Centrálním tématem veletrhu Hannover Messe 2024 bude umělá inteligence

Hannover Messe patří k předním světovým průmyslovým veletrhům. Jeho hlavní téma Energie pro udržitelný průmysl sdružuje vystavující společnosti ze strojírenství, elektrotechnického, informatického i energetického průmyslu, aby představily řešení pro výrobu a dodávky energie. Mezi hlavní témata patří průmysl 4.0 a Manufacturing-X, energie pro průmysl, digitalizace, umělá inteligence a strojové učení, CO2 neutrální výroba a také vodíkové palivové články. Program doplňují mnohé konference a fóra.

 

Letošní ročník se bude konat v Hannoveru od 22. do 26. dubna 2024. Partnerskou zemí je Norsko. Veletrhu se zúčastní více než 4 000 vystavovatelů.

 

Oficiální delegace

Na veletrhu se očekává 300 delegací z různých oblastí hospodářské politiky v čele s německým spolkovým kancléřem Olafem Scholzem, který zahájí Hannover Messe společně s norským premiérem Jonasem Gahr Střrem. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a spolkový ministr hospodářství Robert Habeck navíc využijí přední oborový veletrh k diskusím se zástupci podniků.

Dva měsíce před volbami v Evropě se Evropská unie na veletrhu Hannover Messe prezentuje jako silná ekonomická aliance. Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, zahájí program projevem na slavnostním zahájení 21. dubna. Program EU během veletrhu zahrnuje také konferenci Investice do evropského průmyslu, která se bude konat 22. dubna, kde mohou zástupci průmyslu diskutovat o tématech, jako je např. Zelená dohoda, s politiky EU.

Geopolitické napětí, změna klimatu, stagnující hospodářský růst, vysoké ceny energií a nedostatek kvalifikovaných pracovníků způsobují, že dominantními výzvami v průmyslových společnostech jsou v současnosti nákladová disciplína a efektivita. Umělá inteligence zároveň povede k hlubokým změnám v pracovním světě. Navíc přední průmyslníci a obchodní asociace varují před deindustrializací Evropy.

Hannover Messe bude letos důležitější než kdy jindy, protože prostředí hospodářské politiky bylo jen zřídkakdy tak nestálé. V Hannoveru budou představeny technologie a systémy, které průmyslu umožňují vyrábět konkurenceschopně a udržitelně. Veletrh se bude věnovat inteligentní a CO2 neutrální výrobě, umělé inteligenci, energetickému vy­užití vodíku a meziodvětvovým energetickým řešením. Vystavovatelé ukážou, že konkurenceschopná průmyslová výroba je v Evropě možná. Předpokladem je však rámec, který podporuje inovace a podnikání.

 

Umělá inteligence: další úroveň digitalizace průmyslu

Hannover Messe je již více než deset let nejvýznamnějším veletrhem pro digitalizaci průmyslu. Další úroveň digitalizace nyní nastupuje s umělou inteligencí. Způsobuje revoluci v odvětví tím, že zefektivňuje procesy a umožňuje vytváření nových hodnot. Pomocí AI mohou společnosti zkrátit dobu vývoje a ušetřit zdroje a energii.

Rychlost, s jakou si AI nachází cestu do průmyslu, bere dech. Firmy musí investovat hned, a především seznámit své zaměstnance s možnostmi, které AI nabízí, jinak je konkurence předběhne. AI je klíčem ke konkurenceschopnému a udržitelnému průmyslu.

Na veletrhu Hannover Messe bude možné vidět konkrétní příklady využití AI: roboty, které lze ovládat hlasem, stroje, jež automaticky detekují chyby, nebo systémy, které zkracují prostoje díky prediktivní údržbě. Generativní umělá inteligence bude nástrojem pro podporu konstruktérů nových strojů a zařízení. To povede k zásadním změnám v profesním profilu inženýrů.

 

Kdy přijde vodíková ekonomika?

S rostoucím využíváním obnovitelných zdrojů energie se vodík stále více dostává do centra pozornosti jako vhodný způsob ukládání energie pro ekonomiku bez emisí. V Hannoveru představí svá řešení přibližně 500 vystavovatelů z odvětví energetické výroby vodíku a palivových článků. To z něj dělá největší a nejvýznamnější světový veletrh na téma energetického využití vodíku.

Vodík nabízí jako „zelený“ zdroj energie obrovské možnosti. Současná rychlost implementace je však neadekvátní. Budování vodíkové ekonomiky nyní vyžaduje odvážná politická rozhodnutí a intenzivní výzkum a vývoj pro rychlou implementaci a vývoj potřebné infrastruktury. Jedině tak lze vytvořit životaschopné obchodní modely. „Na veletrhu Hannover Messe ukážeme, co je technicky proveditelné, a vytvoříme rámec, ve kterém mohou politici a průmysl diskutovat a doufejme i rozhodnout o konkrétní cestovní mapě k fungující vodíkové ekonomice,“ řekl Jochen Köckler.

 

Partnerskou zemí je Norsko

Norsko využije světovou scénu Hannover Messe k tomu, aby se prezentovalo jako inovativní a spolehlivý partner v energetice. Mottem partnerské země je Norsko 2024: průkopník zelené průmyslové transformace. Norsko tím zdůrazňuje své tvrzení, že hraje klíčovou roli ve vývoji v oblastech obnovitelných energií, CO2 neutrální výroby, zachycování uhlíku a digitalizace průmyslu. Se zvláštním důrazem na čistou energii a průmysl 4.0 bude výběr norských firem demonstrovat ambice Norska v oblasti snižování emisí uhlíku a jeho důležitou roli při vývoji řešení nezbytných k energetické transformaci průmyslu. Vysoce kvalifikovaná pracovní síla Norska, vyspělý průmysl a energetické technologie, stejně jako vysoký stupeň důvěry a stability dělají z Norska klíčového partnera a jednu z nejatraktivnějších zemí světa pro podnikání. „Jsme nadšeni, že můžeme předvést norský způsob podnikání a upozornit na to, co Norsko nabízí,“ uvedl ministr obchodu a průmyslu Jan Christian Vestre. Norsko bude přítomno s národním pavilonem v hale 12 (Energy Solutions) a v hale 13 s pavilonem speciálně věnovaným energetickému využití vodíku.

 

Volné vstupenky pro čtenáře časopisu

Pořadatel veletrhu, Deutsche Messe AG, nabízí našim čtenářům bezplatnou pětidenní vstupenku. Stačí zaregistrovat kód CP9rC na webovém portálu pořadatele na https://www.hannovermesse.de/en/application/registration/ticket-registration.

 Radim Adam

 

Obr. 1. Tématem veletrhu Hannover Messe 2024 bude Energie pro udržitelný průmysl

Obr. 2. Partnerskou zemí veletrhu je pro letošní rok Norsko