Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni

číslo 11/2004

Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni

Projekt Centrální dispečink řízení distribuce tepla ve městě Plzni společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s., získal 25. března 2004 titul IT projekt roku 2003. Projekt, který je vybudován na platformě vizualizačního a řídicího systému TIRSWeb (Coral, s. r. o.), byl oceněn za „efektivní zvládnutí implementace řídicího systému reálného času s využitím webových technologií a průmyslových standardů“. Soutěž IT projekt roku pořádá a vyhlašuje CACIO (Česká asociace manažerů úseků informačních technologií) pod záštitou ministra informatiky České republiky Vladimíra Mlynáře.

Koncepce dispečinku

Centrální dispečink společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s., je informační a řídicí systém. Umožňuje plynulou regulaci a diferencované zásobování teplem v jednotlivých částech Plzně. Pracovníci dispečinku mohou při nepřetržité službě okamžitě reagovat na aktuální změny počasí nebo změny na zdroji tepla. Technické vybavení dispečinku je určeno pro sběr, přenos a zobrazení dat obsahujících hodnoty veličin měřených na zdrojích nebo ve výměníkových stanicích v různých lokalitách Plzně. Vedle své hlavní funkce, tj. řízení provozu, zajišťuje i nepřetržitou servisní funkci pro hlášení poruch a informační službu pro odběratele.

Obr. 1.

Dispečink je rozdělen na interní (intranetovou) a veřejnou (internetovou) část. Do interní části mají přístup pouze zaměstnanci společnosti Plzeňská distribuce tepla, a. s. Každý uživatel dispečinku má přiděleno oprávnění, do které jeho části může přistupovat a zda daná zařízení může i ovládat.

Veřejná část dispečinku je přístupná na internetu na adrese http://www.pdt.cz/cz/dispecink. V této části se zájemci mohou seznámit se stavem vytápění a ohřevu TUV v jednotlivých objektech v Plzni. Je zde zakázáno ovládání zobrazovaných zařízení a jsou zde zveřejněny pouze vybrané údaje.

Aplikované řešení

Centrální dispečink byl vybudován jako otevřené řešení na platformě vizualizačního a řídicího systému (SCADA/HMI) TIRSWeb. Ten je založen na mezinárodních internetových standardech a běžně používaných softwarových prvcích (HTML, DHTML, XML, ActiveX, Java, Visual Basic, ASP, Microsoft .NET atd.). Celý dispečink se vytváří a spravuje jako běžná webová aplikace a jako klient pro přístup k centrálnímu dispečinku se používá běžný internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší, který je součástí instalace operačního systému Microsoft Windows. Na klientské stanice není třeba instalovat žádnou klientskou aplikaci ani run-time. Systém využívá bezpečnostní úroveň C2.

Tab. 1. Rozsah dispečinku

Počet serverů tři (Lochotín, Slovany a server pro veřejný dispečink na internetu)
Počet monitorovaných a řízených předávacích stanic přibližně 150 (pokračuje připojování dalších)
Počet zpracovávaných signálů přibližně 15 000 (neustále se rozšiřuje)
Připojení technických zařízení k dispečinku TCP/IP, RS-232, M-Bus, Modbus, radiomodemy, modemy, modemy GSM, RS-485
Počet uživatelů přistupujících v rámci intranetu přibližně 80
Počet uživatelů přistupujících po internetu stovky
Připojená zařízení Landis, Radom, Gaus, TZS, různé typy měřičů podporujících protokol M-Bus a Modbus

Sběr dat z technických zařízení

Proměnné z jednotlivých technických zařízení distribuční sítě (programovatelné automaty – PLC, patní měřiče atd.) z různých lokalit města Plzně jsou v nastavených časových intervalech automaticky získávány softwarovými moduly TIRSWebSource (konektory), umístěnými na serverech TIRSWeb Server 1 a TIRSWeb Server 2 (obr. 1). Moduly TIRSWebSource zajišťují obousměrnou komunikaci s připojenými zařízeními a po načtení aktuálních stavů jednotlivých proměnných tyto hodnoty automaticky zapisují do databází Microsoft SQL Server.

Vytvoření centrální webové aplikace

Na serveru TIRSWeb Server 1 byla pomocí standardních webových nástrojů vytvořena centrální webová aplikace pro celou řízenou distribuční soustavu. Centrální webová aplikace se skládá z jednotlivých aktivních serverových stránek (ASP, Active Server Page). K vytvoření ASP je využívána aplikace TIRSWebArchitect, která zrychluje a usnadňuje sestavení celé aplikace i neznalému uživateli. Pokročilý uživatel může pracovat s libovolným textovým editorem (např. Notepad), ve kterém si vytvoří stránky podle svých představ. Vzhledem k tomu, že systém TIRSWeb využívá celosvětové internetové standardy, je uživateli umožněno vytvářet aplikace pomocí libovolného programu pro tvorbu webových stránek jakéhokoliv výrobce. TIRS/Web Server je zároveň určen i za nástroj pro správu projektu. Správa, doplňování a změny webových stránek dispečinku jsou možné za plného provozu bez ovlivnění jeho funkcí.

Obr. 2. Obr. 3.

Stejným způsobem je vytvořena i webová aplikace veřejného dispečinku (přístupná na internetu) na serveru TIRSWeb Server 3, která zobrazuje jen některé stavy zařízení. Je zde zakázáno ovládat zařízení distribuční sítě.

Přístup uživatelů k centrálnímu dispečinku

Přístup k celému dispečinku, popř. jeho částem, je možný z libovolného počítače (PC, notebook, mobilní počítač – PDA apod.), který obsahuje prohlížeč Microsoft Internet Explorer 5.5 a vyšší. Uživatel ve svém prohlížeči zadá adresu centrálního dispečinku a následně je vyzván k autentizaci (zadání přístupového jména a hesla), na jejímž základě je mu přiděleno oprávnění.

Obr. 4.

Když si uživatel zobrazí schéma zařízení, na jeho počítač se při změně nezasílají žádné obrázky, grafy nebo dokonce celá stránka, ale pouze číselné hodnoty. Z toho plyne minimální zatížení sítě a linky.

Výsledky a přínosy

Největším přínosem projektu je možnost jednotně a centrálně dálkově přímo (on-line) monitorovat a řídit libovolné technické zařízení distribuční sítě pomocí aplikace Microsoft Internet Explorer z kteréhokoliv připojeného počítače. Dalším přínosem je rozšíření služeb zpřístupněním částí dispečinku pro zákazníky, kteří se tímto způsobem mohou informovat o vytápění jejich objektu včetně ohřevu TUV.

Projekt měl za následek snížení nákladů na:

  • obsluhu a údržbu dispečinku,
  • likvidaci škod (díky včasnému předávání informací jednotlivým pracovníkům),
  • konfiguraci klientských stanic,
  • odstraňování chyb, které mohou vznikat při ručním předávání dat,
  • budoucí rozšiřování dispečinku.

Daniel Halmich, Coral s. r. o.
(halmich@coral.cz)

Inzerce zpět