Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Cenově efektivní systémy automatizace technických zařízení budov

Budovy slouží lidem k různým účelům. Vzhledem k velkým odlišnostem určení jednotlivých budov – k bydlení, práci, vzdělávání, nákupům, zábavě apod. – se velmi liší také požadavky na správu provozu jejich technického vybavení. Současně je aktuální také otázka efektivního využití a minimalizace spotřeby energií.

 
V tomto případě se setkává trend využití omezených lokálních, nejčastěji obnovitelných zdrojů energie s rostoucím počtem spotřebičů. K omezení rostoucí spotřeby energie získávané z fosilních paliv existují dva přístupy. První je rozšíření kapacity místních obnovitelných zdrojů, např. větrných nebo solárních elektráren. Vzhledem k velkým počátečním nákladům, které si jednotlivec často nemůže dovolit, to není vždy schůdné. Druhý přístup spočívá v efektivním využívání energie. Celkovou spotřebu energie může někdy významně snížit pouhé vypnutí nepotřebných zařízení. Člověk ale není schopen dostatečně rychle přizpůsobovat provoz spotřebičů svým potřebám a v případě veřejných prostor ani tuto možnost nemá nebo k tomu není dostatečně motivován. Zde je prostor pro efektivní využití automatizace provozu technických zařízení budov.
 
Specialitou společnosti ICP DAS jsou již dlouhou dobu měřicí a řídicí systémy vhodné pro snadnou integraci v různých průmyslových odvětvích a komunikační prvky pro propojení složitějších systémů. Automatizace technických zařízení budov není výjimkou (obr. 1).
 
Pro moderní pohodlný život je hlavním zdrojem energie elektřina. Slouží k osvětlování, vytápění nebo chlazení, využívána je ke skladování potravin a k přípravě jídel, napájí počítače a televizní přijímače a umožňuje provoz mnoha dalších zařízení. Statistiky říkají, že v našich klimatických podmínkách 70 % celkové spotřeby energie v budovách tvoří vytápění, klimatizace a osvětlení. Omezení jejich zbytečného provozu se proto na celkových úsporách projeví nejvýrazněji.
 
Život bez elektřiny by pro nás byl nepředstavitelně obtížný. Jak její využití optimalizovat? Nejjednodušší by bylo motivovat uživatele, aby podle své potřeby spotřebiče ovládali ručně, avšak ozptylovat a zdržovat pracovníky tím, aby se starali, zda se zbytečně nesvítí nebo netopí, není efektivní. Na pomoc lidem, jejichž hlavním úkolem není starat se o zbytečně svítící žárovky v budově, přichází automatizace.
 
Další cestou k úsporám je správně stanovit, kdy a jaké osvětlení je třeba. Inteligentně upravovat intenzitu světla podle potřeby je možné měřením aktuálních světelných podmínek a použitím zpětné vazby pro řízení osvětlení.
 
Centrální ovládání osvětlení je nejen výhodné pro jednodušší dohled nad spotřebou elektřiny, ale je i komfortnější pro zaměstnance ve veřejných prostorách, např. potřebuje-li se poslední z nich při odchodu ujistit, že je všude zhasnuto. Místo procházení a kontrolování celé budovy může z jednoho místa ovládat všechna svítidla. Třeba v galeriích jsou u vchodu do každé místnosti umístěny dotykové panely TouchPAD. Jejich grafické uživatelské rozhraní je doplněno tlačítkem „vše vypnuto“, jímž ostraha při odchodu zhasne veškeré osvětlení.
 
Kvalita kompletního řídicího systému je podmíněna dobrou funkčností jeho hardwarové i softwarové části. Většina systémů je od základu postavena pro specifické použití a při neobvyklých požadavcích je obtížné doplnit další potřebné funkce. Naproti tomu systém nabízený společností ICP DAS integrátory neomezuje a nabízí otevřené volně programovatelné prostředí a možnost neomezených úprav grafického uživatelského rozhraní. Díky využití standardních komunikačních rozhraní a protokolů mohou dotykové panely TouchPAD spolupracovat s velkým množstvím ovládacích prvků. Společnost ICP DAS nabízí vlastní moduly LC-103 se třemi relé pro ovládání osvětlení, moduly LC-211 s analogovým výstupem pro plynulé řízení stmívačů LED nebo vysílač infračerveného signálu IR-210 pro centrální ovládání zařízení, jako jsou klimatizace, projektory nebo domácí elektronika. Systém ICP DAS je připraven pro vytváření subsystémů tvořených např. jednotlivými pokoji nebo kancelářemi. Tyto vzájemně propojitelné subsystémy obvykle obsahují spotřebiče různých typů a s různým způsobem ovládání. Jejich obsluhu lze pomocí systému ICP DAS integrovat do jednoho přehledného uživatelského ovládacího panelu.
 
Nejnovější operátorské panely TouchPAD mají široký výběr komunikačních rozhraní, a mohou tak maximálně využívat výhody distribuovaných systémů. Budovy mohou být vybavovány postupně po jednotlivých místnostech nebo pokojích. Tyto subsystémy lze potom vzájemně propojit a doplnit centrálním ovládáním včetně webového rozhraní pro ovládání na dálku např. prostřednictvím mobilních zařízení.
 
Pro složitější systémy řízení budov včetně dálkové webové správy jsou vhodné řídicí systémy řady WinPAC s integrovaným webovým serverem. Jejich výhodou je snadné rozšíření systému o snímače různých typů. Například pomocí snímače osvětlení je možné detekovat malou intenzitu osvětlení a automaticky zvýšit výkon světelného zdroje. Obdobně lze dosáhnout úspor a zvýšit komfort prostředí využitím dostatečného počtu zpětných vazeb z několika snímačů teploty, popř. vlhkosti, k přesné regulaci vytápění.
 
Podle zkušeností mohou systémy pro automatické řízení technického vybavení budov přinést až 40% úsporu spotřeby energií. Do jaké míry se to projeví i v celkové úspoře nákladů, závisí nejen na možnostech a správném nastavení systému, ale i na nákladech na jeho pořízení a provoz. Systém nabízený společností ICP DAS vyniká ve všech těchto hlediscích.
 
Dodavatelem zařízení ICP DAS pro vybavení inteligentních a provozně úsporných budov je společnost ELVAC, a. s. Podrobnější informace mohou zájemci najít na internetových stránkách www.icpdas-czech.com.
(ELVAC, a. s.)
 

Obr. 1. Schéma ukázkového příkladu systému řízení technického vybavení budovy od firmy ICP DAS