Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Cena za výzkum udělovaná společností ABB na počest Huberta von Grünberga

Společnost ABB vypisuje za účelem podpory výzkumu světové úrovně v hlavních oborech podnikání ABB, tj. vývoj a realizace zařízení a metod pro elektroenergetiku a automatizaci a jejich užití v energetice, průmyslu, dopravě a infrastruktuře, novou cenu za výzkum. Cena je založena na počest Huberta von Grünberga, předsedy představenstva společnosti ABB v letech 2007 až 2015.

 
Cena v podobě osobního výzkumného grantu ve výši 300 000 amerických dolarů bude udělována za mimořádný výzkumný počin v rámci doktorského studia, především za práci založenou na tvůrčím využití softwaru, elektroniky a nových materiálů směřující k novým, významným poznatkům či pokroku v oboru. Grantové prostředky budou vázané, určené k zavedení oceněných výsledků výzkumu do praxe. Kandidátem na udělení ceny může být každý absolvent doktorského studia (Ph.D.) z univerzit se zaměřením na elektroenergetiku či automatizaci z celého světa.
 
Cena bude poprvé udělena v roce 2016 a poté vždy v intervalu tří let. O udělení ceny se může ucházet každý student či studentka z instituce splňující stanovené požadavky, který/která dokončil/a doktorské studium v období tří let před rokem udělení ceny (pro cenu udělovanou v roce 2016 tedy v letech 2013 až 2015).
 
Primární posouzení prací bude na odborné komisi, složené z výzkumných spolupracovníků společnosti ABB, která z přihlášených prací vybere dvacet nejzajímavějších. Ve druhém kole hodnocení budou práce doporučené komisí definitivně posouzeny odbornou porotou, v níž zasednou pracovníci z předních světových technických univerzit, Dr. Hubertus von Grünberg a technický ředitel společnosti ABB. Bližší informace o nové ceně jsou k dispozici na adrese new.abb.com/hvg-award.
[Tisková informace ABB Press, 21. září 2015.]

(sk)