Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Cena pro výzkumníky v senzorice

Do 16. ledna 2008 mohou výrobci a vývojová střediska z oboru senzoriky a měřicí techniky přihlásit své inovační výrobky na ocenění Sensor Innovation Award. Jde o soutěž, která je vyhlášena při příležitosti veletrhu Sensor+Test 2008, (6. až 8. 5. 2008, Norimberk, SRN). Odborný svaz pro senzoriku AMA vynaloží na odměny vítězům celkem 10 000 eur a ocení vynikající aktivity výzkumu a vývoje měřicí techniky, které slibují i velmi dobré uplatnění na trhu. Do soutěže se mohou přihlásit jednotlivci nebo organizace. Výrobky posoudí porota složená ze zástupců Vědecké rady AMA (AMA Scientific Council). Přihlášku je možné stáhnout na webové stránce http://www.ama-sensorik/. de/site/en/413/sensor-innovation-award.
html. Tato soutěž dává příležitost vývojářům z oboru senzoriky z celého světa, nikoliv tedy jen z Německa. V loňském roce uvedené ocenění získaly dva výzkumné týmy: německé výzkumné středisko ABB AG za mikromechanický senzor kyslíku pro měření zplodin ve spalovacích motorech a norská firma OptoSense AS za optický spektrometrický senzor se syntetickým holografickým zrcadlem.
(ev)