Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Cena Namur 2009

Sdružení Namur (www.namur.de) uděluje už od roku 2005 cenu Namur Process Automation Award za nejlepší diplomovou nebo doktorskou práci v oboru automatizace pro procesní výrobu. Vedoucí kateder a ústavů automatizace a procesní techniky mohou do této soutěže každý rok přihlásit jednu diplomovou nebo doktorskou práci. K přihlášce je třeba přiložit vyjádření vedoucího práce a stručnou anotaci (přibližně dvě strany). Podrobné podmínky si lze vyžádat e-mailem na adrese office@namur.de.
 
Kritéria hodnocení jsou:
  • originalita, výběr tématu: původní vědecká práce nebo přehled vývoje v určité oblasti s jeho zhodnocením,
  • výstižná prezentace tématu,
  • kvalita práce z inženýrského a vědeckého hlediska,
  • potenciál využití v procesní výrobě.
Výherce cen vybere z přihlášených prací komise odborníků ze sdružení Namur. Výsledky budou vyhlášeny na generálním shromáždění Namur 6. listopadu 2009.
 
Uzávěrka přihlášek je 30. června 2009. Přihlášení (resp. vedoucí kateder) budou vyrozuměni do 15. října 2009.
 
Cena je spojena s finanční odměnou 1 000 eur pro vybranou diplomovou práci a 2 000 eur pro doktorskou práci.
(ed)