Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Cena ministra školství pro absolventku ČVUT

Jednu z cen ministra školství, mládeže a tělovýchovy, která je tradičně udělována vynikajícím studentům studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu, získala v roce 2008 Ing. Anna Kučerová, Ph.D., úspěšná absolventka doktorského studijního oboru fyzikální a materiálové inženýrství na Fakultě stavební ČVUT. Cena je udělována za mimořádné výsledky ve studiu a ve vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti. Ing. Kučerová studovala zároveň na ČVUT a na Ecole Normale Supérieure de Cachan v rámci programu double degree. V loňském roce obhájila na Ecole Normale Supérieure de Cachan s vyznamenáním disertační práci na téma Identifikace parametrů nelineárních mechanických modelů pomocí metod umělé inteligence. To umožnilo širokou spolupráci výzkumných pracovníků obou univerzit. Součástí její disertační práce je i návod pro volbu vhodné identifikační strategie, velmi užitečný pro praxi. Už během svého studia se zařadila mezi nejvýraznější osobnosti České republiky v oblasti metod umělé inteligence vhodných pro řešení problémů stavebního inženýrství, což dokumentuje velký počet jejích vědeckých publikací, ale i zvaných vystoupení na českých univerzitách a TU Braunschweig v Německu.
(ed)