Cena EMVA Young Professional 2017

Cenu EMVA Young Professional za letošní rok obdržel Boaz Arad za svou práci Sparse Recovery of Hyperspectral Signal from Natural RGB Images. Boaz Arad (32 let) pracuje během svého doktorského studia v Interdisciplinární laboratoři počítačového vidění na Ben Guirionově univerzitě v Negevu v Izraeli. Kromě studií je technickým ředitelem ve start-upové společnosti HC-Vision. 

Rekonstrukce řídké reprezentace hyperspektrálního signálu z RGB obrazů

Systémy snímání hyperspektrálních obrazů jsou schopny sbírat obrazy v celém spektru záření, které je odráženo z každého bodu určité scény. To dává daleko detailnější obraz, jde-li o spektrum, než který mohou poskytnout běžné RGB kamery. Dosud se ke snímání hyperspektrálních obrazů pro vědecké i průmyslové účely téměř výhradně používaly tradiční systémy hyperspektrálního skenování. Takové systémy jsou nákladné, rozsáhlé a k získání obrazu kompletní scény často vyžadují téměř minutu. Jejich náhrada levnými, kompaktními a rychlými RGB kamerami by mohla otevřít dveře novým možnostem v mnoha oborech.

Oceněná práce se zabývala obnovou 31kanálové hyperspektrální informace z tříkanálových RGB obrazů přírodní scény. Navzdory výrazné redukci spektrální dimenze 31 : 3, ke které dochází při projekci hyperspektrální informace do formátu RGB, umožňuje po­užitá metoda obnovu s přesností 90 až 95 % v širokém rozsahu scén.

Tento přístup poskytuje výsledky srovnatelné s předchozími metodami, které jsou založeny na hybridním vstupu HS/RGB. Nová metoda svou výkonností často překonala všechny předchozí, a to i přes významný nedostatek informací (vzhledem k použité redukci).

Uvedených úspěchů bylo možné dosáhnout díky nové databázi hyperspektrálních obrazů přírodních scén. Tato databáze, kterou Boaz Arad sestavoval během posledních čtyř let, obsahuje více než 200 obrazů s vysokým prostorově-spektrálním rozlišením, a je tak v současnosti největší a nejrozmanitější sbírkou hyperspektrálních obrazů přírodních scén s vysokým rozlišením. 

Udílení ceny Young Professional na konferenci EMVA Business

Ocenění EMVA Young Professional je kaž­doročně udělováno vynikajícím a inovativním pracím studentů či mladých profesionálů v oboru strojového vidění nebo zpracování obrazu. Cílem EMVA je i do budoucna podporovat inovace v oboru strojového vidění, přispívat ke specializovanému vzdělávání v tomto oboru a propojit výzkum s průmyslem. Prostřednictvím udílení ceny Young Professional usiluje EMVA o specifickou podporu studentů při jejich zaměření na výzvy v oboru strojového vidění a využití nejnovějších výsledků výzkumu v oblasti počítačového vidění pro praktické požadavky průmyslu. Letošní laureát byl vyhlášen v Praze 24. června během konání patnáctého ročníku konference EMVA Business. Oceněný tak měl možnost představit svou práci v průběhu jejího řádného programu.

Datum konání šestnáctého ročníku konference EMVA Business, která bude uspořádána v Dubrovníku (Chorvatsko), bude brzy oznámeno na www.emva.org.

(jh)