Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Celostní přístup k chytré výrobě

S nástupem digitalizace, průmyslového internetu věcí (IIoT) a zpracováním velkých dat se mění také klasický lineární model výroby a místo něj nastupují složité integrované sítě umožňující dosahovat vyšší efektivity a produktivity výroby (obr. 1). Stroje, zařízení a aplikace musí být stále inteligentnější. Pokud jde o investiční rozhodnutí, významné výhody přináší spolupráce se zkušenými partnery.

Společnost Mitsubishi Eletric představila na loňském veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku řešení, koncepty a příklady spolupráce s partnery s cílem podporovat firmy v integraci strojů a zařízení do systémů chytré výroby (obr. 2). 

Konstrukční a vývojářské práce: inteligentní a rychlá integrace

Nástroj pro správu životního cyklu zařízení MAPS (Mitsubishi Adroit Process Suite), nyní ve verzi 4, spoří čas při navrhování projektu: prostřednictvím objektově orientovaných funkcí umožňuje snadno integrovat a vizualizovat zařízení od Mitsubishi Electric i jiných dodavatelů. MAPS 4 urychluje inženýrské práce tím, že usnadňuje přístup k datům, umožňuje automatickou propagaci změn, synchronizaci projektové dokumentace a její zálohování včetně předchozích verzí.

Dalším řešením usnadňujícím práci technikům a konstruktérům je MELFA EasyFedd, nástroj pro programování uchopovacích a manipulačních operací robotů. Nástroj byl vytvořen ve spolupráci s partnerskou firmou Asyril, která je členem e-F@ctory Alliance. Vývoj softwaru pro roboty a jejich komunikaci urychluje knihovna vestavěných funkcí, jež je součástí systému MELFA EasyFedd.

Vypracování návrhu softwaru výrazně zefektivňuje jeho standardizace. To je důvod, proč jsou v softwarové sadě Monozukuri pro řídicí systémy iQ k dispozici moduly a vizua­lizační šablony určené pro vybrané oblasti použití, např. pro balicí linky.

Pro zkrácení doby uvedení produktů na trh vybavila firma Mitsubishi Electric svou softwarovou sadu iQ Works standardizovaným rozhraním Automation ML. To umožňuje snadno, rychle a konzistentně vyměňovat data mezi programovacím prostředím iQ Works a např. inženýrským konstrukčním systémem Eplan Electric P8. 

Výroba: chytrá automatizace

Výrobu je možné automatizovat na různých úrovních. Pro realizaci konkrétních projektů a úloh nabízí Mitsubishi Electric řídicí a pohonnou techniku, jističe, ovládací zařízení, software a průmyslové roboty. Je tedy dodavatelem, který je schopen zákazníkům dodat plný sortiment techniky pro automatizaci strojní výroby.

Příkladem integrované robotiky je nová startovací robotická sada, jež se skládá z robotu SCARA řady MELFA RH-CH, řídicího systému CR751, učicího boxu a softwaru, který obsahuje i nástroje pro simulaci.

Dopravní systém Linear Transfer System od Mitsubishi Electric je určen k optimalizaci výrobní logistiky. Systém má inteligentní vozíky, které mohou své trasy plánovat v reál­ném čase v závislosti na konkrétní situaci. To zkracuje doby čekání na materiál.

Pro napájecí sítě nízkého a vysokého napětí byl vyvinut koncept modulárních měřičů MEnergy. Jejich uplatnění umožňuje snížit zatížení sítě, zlepšit přehled o spotřebě energie a získat cenné informace pro prediktivní údržbu. Součástí konceptu jsou elektroměry EcoMonitor Light, digitální ochranná relé MEprotect a softstartéry MEsoftstart. 

Údržba: systém správy zařízení

Místo reaktivní ochrany, která reaguje na vzniklé poruchy, dnes týmy údržbářů v podnicích k udržení maximální funkčnosti provozovaných zařízení a ke zvyšování jejich efektivity stále více využívají preventivní opatření.

Důležitým krokem k integraci v oblasti diagnostiky strojů je funkce GOT Drive. Tato funkce, jež se uplatňuje u servopohonů a měničů frekvence, umožňuje realizovat uvádění do provozu, nastavení a údržbu přímo prostřednictvím uživatelského rozhraní v operátorských panelech GOT2000. Je možné zaznamenávat data o zatížení pohonů a včas vybavit varovný signál, jestliže je dosaženo nastavených limitních hodnot. Nejsou třeba žádné externí snímače. Vestavěné šablony pro vizualizaci usnadňují uvedení do provozu. Je-li aktivována funkce GOT Mobile, je možné provozní data číst v jakémkoliv místě v dosahu mobilní sítě a alarmy lze přijímat kromě PC také na tabletech a v mobilních telefonech.

Celostní přístup ke sledování stavu rotačních dílů strojů a zařízení nabízí řešení Smart Condition Monitoring od Mitsubishi Electric a partnerské firmy Schaeffler, která je členem e-F@ctory Alliance.

Údržbu zařízení v provozu rovněž podporují aplikace IIoT využívající rozšířenou realitu. Ve virtuálním prostoru je možné zobrazit digitální dvojče zařízení, kde jsou zobrazeny požadavky na údržbu a doporučení k jejímu provedení. Pro vadné nebo zastaralé díly je snadno a rychle vyhledána náhrada. Doporučené postupy údržby mohou být určeny servisním technikům nebo, v jednodušších úlohách, přímo dělníkům u stroje či linky.

Společnost Mitsubishi Electric ve spolupráci se specializovanými partnery nabízí svým zákazníkům úplnou a praktickou podporu projektů chytré výroby.

[Tisková zpráva Mitsubishi Eletric, 28. 11. 2018.]

Petr Bartošík

Foto: Mitsubishi Electric Europe B. V.

Obr. 1. S nástupem digitalizace, průmyslového internetu věcí (IIoT) a zpracováním velkých dat se mění také klasický lineární model výroby a místo něj nastupují složité integrované sítě umožňující dosahovat vyšší efektivity a produktivity výroby

Obr. 2. Společnost Mitsubishi Eletric představila na loňském veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku řešení, koncepty a příklady spolupráce s partnery s cílem podporovat firmy v integraci strojů a zařízení do systémů chytré výroby