Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

CANopen řídí vytlačovací linky

číslo 4/2004

CANopen řídí vytlačovací linky

Organizace CiA (CAN in Automation), mezinárodní sdružení dodavatelů a uživatelů zařízení se sběrnicí CAN, a Euromap společně vyvinuly soubor profilů podle protokolu CANopen pro návazná zařízení vytlačovacích strojů. Definitivní specifikace, nedávno publikovaná jako verze 2.0, je jen zčásti kompatibilní s původní verzí 1.0, která posloužila pouze jako prototyp. Specifikace profilů verze 2.0 zajišťuje spojení mezi vytlačovacím lisem a návaznými zařízeními (odtah, zvlňovací stroj, pila) způsobem plug-and-play. Definuje fyzickou vrstvu sběrnice CAN, včetně přenosových rychlostí a konektorů, a jsou v ní popsána komunikační rozhraní CANopen (tzv. Process Data Objects a parametry) pro návazná zařízení v linkách a pro přídavný vytlačovací lis. Specifikace dále definuje způsob zapojení obvodu nouzového vypnutí, inkrementálního odměřovacího kolečka a pil bez rozhraní CAN. Specifikaci lze zdarma stáhnout z webových stránek CiA (označení DSP 420) nebo organizace Euromap (Euromap 27).

Aby podpořila aplikace protokolu CAN-open, pořádá CiA v Mnichově 25. května 2004 specializovaný seminář vedený v angličtině. Na semináři bude představen komunikační protokol CANopen a budou podány podrobné informace o specifikaci profilů podle CANopen pro vytlačovací linky. Dále budou zmíněny obecně použitelné profily zařízení podle CANopen pro vestavné řídicí systémy strojů a předneseny příspěvky o zkušenostech z prvních implementací. Seminář je vhodný pro manažery, konstruktéry návazných zařízení vytlačovacích linek, popř. pro výrobce i uživatele strojních zařízení se zájmem o konfigurovatelnou komunikační síť. Podrobné informace lze nalézt na http://www.can-cia.org/dates/events
[Tiskové zprávy CiA, březen 2004.]

(kp)

Inzerce zpět