Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Byl publikován standard OPC UA PubSub

Sdružení OPC Foundation oznámilo, že byla publikována dlouho očekávaná kapitola Part 14 standardu OPC UA, známá jako standard OPC UA Publish-Subscribe, nebo zkráceně OPC UA PubSub. Jde o významný mezník, protože nový standard podstatně rozšiřuje možnosti využití OPC UA.

Mechanismus PubSub je nyní plně integrován do stávajícího standardu OPC UA a umožňuje využití OPC UA na nejnižších úrovních řízení, kde PLC, snímače a vestavné počítače obvykle požadují optimalizaci spotřeby a komunikaci v místních sítích LAN s velmi malou latencí. První implementace se chystají s osmibitovým vestavným počítačem s pouhými 2 kB SRAM. Na druhé straně umožňuje PubSub použití OPC UA ve vysoce flexibilních cloudových aplikacích, kde v podstatě neomezený počet zařízení typu edge plní funkci zdroje dat pro internetové aplikace typu broker, přičemž data jsou přenášena prostřednictvím WAN.

OPC UA je otevřený standard, který se stal de facto platformou pro implementaci zabezpečené výměny dat mezi koncovými zařízeními v systémech třetích stran a pro zajištění interoperability mezi zařízeními a aplikacemi třetích stran. Verze OPC UA PubSub doplňuje verzi OPC UA Client/Server a rozšiřuje její možnosti tím, že umožňuje přímý přenos dat prostřednictvím sítí WAN (tedy např. internetu) s využitím oblíbených protokolů MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) a AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), přičemž jsou zachovány ty klíčové výhody OPC UA, které uživatelé zvláště oceňují: flexibilita při vytváření datových modelů a zabezpečení komunikace. PubSub umožňuje také komunikaci protokolem UDP (User Data Protocol), jehož výhodou je možnost vytvořit spojení velmi malou latencí v sítích LAN.

Zveřejnění standardu OPC UA PubSub je významným mezníkem také pro vytváření systémů komunikace v reálném čase s využitím sítí TSN (Time Sensitive Networking).

(Bk)