Aktuální vydání

celé číslo

12

2019

Automatizace v energetice a pro efektivní využívání energie

Bezpečnost strojů a zařízení, bezpečnostní PLC moduly

celé číslo

Budova Teco – úsporná a oceňovaná

Již déle než rok (od listopadu 2017) je v provozu nová budova kolínské firmy Teco (www.tecomat.com). Firma v ní vstoupila do nového čtvrtstoletí své existence. Budova postavená v moderním stylu je vybavená moderní a energeticky šetrnou technikou. Svým zaměstnancům a hostům poskytuje příjemné prostředí. Současně slouží jako ukázka moderního, energeticky a finančně úsporného technického vybavení, šetrného k životnímu prostředí. Za dobu provozu se potvrdily předpoklady a výpočty projektantů – jak v průběhu dvou zimních období, tak během tropických dnů loňského léta. Letní chlazení je téměř zadarmo, vytápění a ohřev vody jsou řešeny s velkou účinností. K tomu přistupují úspory ze stoprocentního využití dešťové vody. Provedení budovy a její energetická koncepce byly popsány v článku Nová budova Teco – kovářova kobyla je dobře obutá, otištěném v časopise Automa 7/2018 (str. 16 až 18), a v rozhovoru v čísle 2-3/2018 (str. 30 až 32).

Připomeňme, že autorkou architektonického návrhu je Ing. arch. Irena Schusterová. Veškerá technická zařízení (TZB) jsou plně integrována a řízena programovatelnými automaty Tecomat Foxtrot, které jsou hlavním produktem firmy Teco. Stavba komunikuje se svým podložím prostřednictví dvanácti vrtů hlubokých 125 m, kterými cirkuluje voda. I v nejchladnějších zimních dnech byla „teplá“ kolem 9 °C. V deskovém výměníku předává teplo do topného okruhu. Zde je dvojicí tepelných čerpadel její teplota zvýšena na asi 30 °C a přes akumulační nádrže je pak tato voda přiváděna k regulačním ventilům podlahového vytápění jednotlivých místností. Podle potřeby se tepelná čerpadla přepínají do režimu pro vyšší teplotu a dohřívají akumulační nádrž pro užitkovou vodu (na asi 50 °C). V létě je voda z vrtů vedena přímo k regulačním ventilům stropního chlazení jednotlivých místností, popř. k jednotkám fan-coil (tam, kde chladicí stropy nejsou). I v nejteplejších dnech loňského léta byla voda z vrtů „chladná“ 15 až 16 °C, což postačovalo k chlazení prostor. Ohřátá chladicí voda je vháněna zpět do vrtů, kde se ochladí a současně teplotně „zregeneruje podloží“ pro následující zimní období. Pro další úspory je v celé budově použito řízené větrání s centrální rekuperační jednotkou. Ta zpátky do větraného prostoru vrací v zimě teplo a v létě chlad. V topném období je využito i odpadní teplo ze serverů a z pájení SMD součástek. Pod budovou se nachází šest nádrží na dešťovou vodu s celkovým objemem 100 m3. Po přečištění je tato voda využívána ke splachování toalet a v létě ještě pro řízené zavlažování zeleně kolem budovy. Z vodovodního řadu se nakupuje pouze nezbytná voda do kohoutků a do sprch. Řešení budovy bylo oceněno v několika soutěžích. Uveďme nejvýznamnější:

–   Stavba roku Zlínského kraje za rok 2017 – Stavba realizovaná mimo území Zlínského kraje: firma Navláčil stavební firma, s. r. o., ze Zlína přihlásila svoji realizaci novostavby do soutěže v kategorii Stavba realizovaná mimo území Zlínského kraje. Vítězství získala v konkurenci celkem devíti staveb v této kategorii.

–   Stavba roku 2018 Středočeského kraje – Cena veřejnosti: Soutěž pořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Cenu veřejnosti získala stavba v konkurenci čtrnácti dalších soutěžících.

–   Stavba roku 2018 Středočeského kraje – Cena odborné poroty za energetickou úspornost: Porota konstatovala, že stavba, kterou investor a zároveň provozovatel realizoval z vlastních prostředků, je ukázkou konceptu energeticky mimořádně šetrné budovy. Kromě svého účelu slouží také jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Investor – přední český výrobce řídicích systémů – zde propaguje spolupráci s výzkumnými a školskými institucemi při testování nových zařízení tohoto druhu.

–   Titul v soutěži ČEEP za rok 2017 v kategorii Projekty, stavby a technologie: Celostátní soutěž Český energetický a ekologický projekt (ČEEP) má dlouhou tradici. Probíhá pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP Expo CZ. Partnery jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo hlavní město Praha. Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie v ČR, podporu Iniciativy Průmysl 4.0 a programu Smart City, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a na podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Porota budovu Teco ocenila jako unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro chytrá města.

V posledně uvedené soutěži se rovněž umístila partnerská společnost Haidy a získala Cenu Ministerstva pro místní rozvoj za projekt Hotelu Hradec v Peci pod Sněžkou – za moderní, energeticky soběstačnou budovu, nahrazující starý hotel v Peci pod Sněžkou. Celý objekt bude vybaven nejmodernějšími technologiemi pro minimalizaci provozních nákladů. Nový hotel využívá centrální systém HAIDYc (postavený na řídicím systému Tecomat Foxtrot), tepelné čerpadlo a rekuperaci s cílem dosáhnout maximální energetické šetrnosti.

V budově Teco se rovněž pořádají kurzy a semináře pro zájemce o automatizaci a integrované řízení budov. Zájemcům lze rovněž (po objednání) poskytnout konzultaci s prohlídkou budovy. 

(šm)

Obr. 1. Výrobní a administrativní budova firmy Teco v Kolíně (foto: Teco)