Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Brožura Global Machine Vision Interface Standards ke stažení

Na stránkách sdružení EMVA (European Machine Vision Association; www.emva.org) je ke stažení brožura Global Machine Vision Interface Standards. Brožura je výsledkem spolupráce tří předních asociací působících v oblasti strojo­vého vidění: severoamerické AIA, japonské JIIA a evropské EMVA, a jejich členů. Představuje současné standardy roz­hraní používaných v systémech strojového vidění pro pře­nos obrazových dat, včetně detailních specifikací jejich hard­waru i softwaru. V brožuře čtenáři najdou také srovnávací tabulku, která může být použita při výběru nejvhodnějšího rozhraní pro danou úlohu. V brožuře jsou popsány hardwa­rové standardy Camera Link, Camera Link HS, GigE Visi­on, USB3 Vision a CoaXPress a softwarové standardy Ge­nICam a IIDC2. Brožuru napsali autoři ze standardizačních komisí a pracovních skupin jednotlivých asociací. Cílovou skupinou jsou inženýrské firmy a koncoví uživatelé systé­mů strojového vidění.

(Bk)