Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Boskovice s novým rozvodem tepla

číslo 6/2005

Boskovice s novým rozvodem tepla

Výrazně zmodernizovat centrální systém rozvodu tepla za použití špičkové německé techniky Fröling se rozhodli boskovičtí radní. Rekonstrukce vedla ke značnému snížení spotřeby paliva a k výrazně nižší ekologické zátěži obce i okolí. Právě díky tomu byly dotace pro obec uvolněny z fondu životního prostředí. Celková částka na obnovu dosáhla 62 milionů korun.

Obnova systému vytápění přinesla Boskovickým nejen opravu kotelen a starých rozvodů, které byly v havarijním stavu, ale také prvenství v celostátní soutěži Energetický projekt 2004. Tuto soutěž každoročně vypisuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR s cílem vyhledat a propagovat energeticky úsporné projekty významně přispívající ke zlepšení životního prostředí.

Obr. 1.

Obr. 1. Kotelna K114 v Boskovicích

Kotelna je složena ze tří kondenzačních a jednoho nízkoteplotního kotle řady Eurotwin 2000 s výkonem každého kotle 1 250 kW. Nízkoteplotní a kondenzační kotle jsou systémově spojeny ve dvojici Thermotwin. Toto řešení je založeno na řízení průtoku kotlem podle výkonu. Tak je optimálně využit kondenzační kotel a současně je ochráněn nízkoteplotní kotel proti korozi kyselým kondenzátem.

V základní variantě Thermotwin doplněné centrální přípravou teplé vody Thermo S je běžně používán regulátor Supramat 161. V Boskovicích se ukázala potřeba použít zákaznický regulátor vyvinutý podle známých parametrů soustavy, kotlů a hořáků, který v první etapě dokáže zvládnout základní řízení kotlové kaskády a ekvitermní regulaci otopné vody s lomenou křivkou pro dosažení konstantní teploty pro přípravu teplé vody. Po spuštění se provoz optimalizuje podle konkrétního chování soustavy. Nejdůležitější je vyhodnocení potřebného výkonu k připínání a odpínání kotlů k omezení cyklování a současnému provozu v tandemu s minimálním výkonem kotlů. Je-li kladen důraz na účinnost kotle, je výhodnější provoz dvojice kotlů se 45 % jmenovitého zatížení než provoz jednoho kotle s 90% zatížením. Při optimalizaci lze tuto skutečnost ověřit a vybrat pro regulátor potřebnou hodnotu dělení výkonu. Fyzikálními podmínkami je mnohem méně ovlivněno chování odběratelů tepla. Je možné vyhodnocovat denní diagram odběru tepla i přípravy teplé vody a v předstihu podle zjištěného chování přizpůsobit i chování zdroje. Současně se využívá velká tepelná kapacita v rozvodech tepla. Způsob chování regulátoru se zpětně hodnotí, přičemž snahou je vybrat ideální nastavení; současně se i sbírají data. Zákaznický regulátor má dostatečnou rezervu pro dodatečné úpravy chování a je vybaven i přehlednou vizualizací procesů. Z pohledu na objem investice a předpokládanou životnost zdroje je optimálně navržený a seřízený regulátor jedním z rozhodujících zařízení, které ovlivní chování soustavy a její účinnost. Zařízení pro regulaci systému bylo vyvinuto dodavatelem montáže ve spolupráci s distributorem kotlů Fröling, společností KKH Brno.

Dotace na obdobné projekty mohou být v budoucnosti poskytnuty i z evropských fondů. Podle ministerstva pro místní rozvoj je třeba mít v dohledné době připraveny již konkrétní projekty, protože zatímco do roku 2006 získává ČR z evropských fondů na rozvoj přibližně 7 miliard korun, od roku 2007 by to mělo být již 140 až 150 miliard korun ročně.

(čš)