Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Bosch Rexroth pro stroje a strojní zařízení

číslo 8-9/2004

Bosch Rexroth pro stroje a strojní zařízení

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r. o., dceřiná společnost německé firmy Bosch Rexroth AG, dodává k použití v konstrukci strojů a strojních zařízení hydraulické a pneumatické systémy a jejich prvky, elektrické pohony, řídicí systémy, lineární vedení, pohybové šrouby a montážní a manipulační techniku. V následujícím textu jsou podrobněji popsány aktivity společnosti v uvedených oblastech, včetně oblasti servisu.

Průmyslové a mobilní hydraulické systémy

Významnou oblastí využití hydraulických prvků značky Rexroth jsou modernizace hydraulických systémů pracujících v různých technologických zařízeních, zejména v automobilovém průmyslu. Ve složitějších hydraulických obvodech využívá společnost Bosch Rexroth možnosti nabízené současnou špičkovou proporcionální technikou a servoventily. Vlastní projektový útvar, konstrukce, výroba a montáž zařízení a široký výběr komponent vlastní výroby spolu s vývojovým a projektovým zázemím mateřské firmy v Německu umožnily společnosti Bosch Rexroth, spol. s r. o., úspěšně proniknout s dodávkami hydraulických pohonů do všech významných oborů průmyslu v ČR.

Obr. 1.

Ve spolupráci se zákazníky byly uskutečněny dodávky složitých průmyslových hydraulických pohonů včetně nového řešení pohonu tlakových licích strojů, podpořeného simulačními výpočty a ověřeními měřeními na prototypu. S ohledem na zpřísněné bezpečnostní předpisy jsou řešeny i modernizace hydraulických pohonů již existujících zařízení. Nabízena je možnost dodávat kompletní hydraulické pohony včetně elektronických řídicích systémů, montáže pohonů na zařízení a jejich uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

V oblasti mobilních hydraulických systémů jsou dodávány komponenty pro sériovou výrobu tandemových silničních válců, lopatových rypadel, důlních a těžebních strojů, převodovek pro pohony a kompletaci pojezdů a pracovní hydrauliky kompaktních nakladačů. Do vysokozdvižných vozíků se dodávají axiální pístová čerpadla a hydromotory, radiální pístové hydromotory, zubová čerpadla a hydromotory a podpůrné elektronické systémy. Významné jsou i dodávky hydraulických komponent a systémů pro sériově vyráběné traktory a autobusy.

Elektrické pohony a řídicí systémy

V roce 2002 byla definitivně ukončena výroba některých starých řad elektrických pohonů (především analogových) a pozornost je dále věnována nejmodernějším pohonům DIAX04, Powerdrive a Ecodrive03. Široce se přitom uplatňují komunikační a řídicí sběrnice, jako např. Profibus, Sercos či Interbus.

Dodáván je např. systém Optifeed pro dopravníková zařízení (podavače do lisů, profilovací linky aj.), založený na standardním hardwaru zmíněných pohonů doplněném speciálním softwarem. Novinkami jsou torzní motory či pohony řady Ecodrive Cs. V současnosti jsou nabízeny pohony se synchronními a asynchronní motory s výkony od 100 W do téměř 1 MW, řídicí jednotky a systémy, šroubovací technika a komponenty pro odporové svařování.

Obr. 2.

Tyto produkty značky Rexroth se uplatňují v obráběcích, tiskařských, balicích a potravinářských strojích, ve šroubovací technice a při odporovém svařování, a to především v automobilovém průmyslu a ve všeobecné automatizaci (jednoúčelové stroje, automaty nebo manipulační zařízení).

Lineární a montážní technika

Objemem nejvýznamnější jsou zde dodávky moderních lineárních vedení a kuličkových šroubů výrobcům kovoobráběcích a nově i dřevoobráběcích strojů. Vedení jsou dodávána v předepnutém stavu a stačí je pouze přišroubovat mezi předem obrobený stojan a pohybový stůl. Dále se lineární vedení včetně hotových lineárních os uplatňují v konstrukci transportních zařízení, svařovacích přípravků, manipulátorů, balicích strojů, různých jednoúčelových strojů a automatických linek (stroje a linky pro automobilový průmysl, letmé pily či nůžky, stroje pro chemický průmysl a papírenství atd.).

Základními stavebními prvky dodávané montážní a manipulační techniky, manuálních pracovišť, řemenových a řetězových dopravníků jsou hliníkové profily včetně příslušenství. Stále častěji se také používají průmyslové roboty, reprezentované typy SR a AR.

Společnost přitom nejen dodává komponenty, ale také se podílí na návrzích nových strojů a zařízení (např. optimalizačním výpočtem vhodného vedení či kuličkového šroubu apod.).

Pneumatické systémy

Nabídka je rozšířena především v oblasti stále žádanějších pneumatických komponent pro automatizaci v lehkém průmyslu (např. úplná řada pneumatických válců s integrovaným lineárním vedením řady GPC a osvědčené ventilové jednotky řady HF).

Obr. 3.

Nadále jsou dodávány prvky pro méně nákladná řešení, jako např. plastové ventily 579 a 840, výrobci strojů u nás stále požadované pro svoji nízkou cenu.

Firma Bosch Rexroth má v oblasti pneumatických komponent dobrou pozici zejména v automobilovém, dřevozpracujícím a těžkém průmyslu. Dodává je např. do širokopásových brusek a jemnořezných rámových pil na dřevo, k obráběcím strojům např. k ovládání zásobníků nástrojů, uvolňování nástrojů nebo vyvažování vřeteníku (ovládací ventily série CD7 a 579 a pneumatické válce typu VDMA) apod. Do těžkého strojírenství, typického značnými požadavky na odolnost pneumatických komponent, dodává firma Bosch Rexroth jako náhradní díly pneumatické válce typu ISO i VDMA, ovládací ventily ISO a jednotky pro úpravu vzduchu.

Zájem o pneumatické systémy dále příznivě roste spolu s růstem počtu jejich aplikací v montážních, manipulačních a třídicích strojích pro lehký průmysl (dodány byly např. ovládací ventilové jednotky řady HF03, pneumatické VDMA a krátkozdvižné válce a jednotky pro úpravu vzduchu). K ovládání přítlaku válců v tiskařských strojích se používají kruhové válce typu ISO a VDMA, ovládací ventily série 840 a jednotky pro regulaci a filtraci vzduchu.

V balicích strojích se nejčastěji používají ovládací ventily série 840, kruhové válce typu ISO, krátkozdvižné válce a jednotky pro úpravu vzduchu.

Servis

Společnost Bosch Rexroth, spol. s r. o., nyní zajišťuje servis v ČR ve všech sférách působení firmy Bosch Rexroth AG.

Nejvýznamnější místo zaujímá oblast průmyslových hydraulických systémů, kde se nejen opravují hydraulické komponenty, ale stále častěji se i komplexně posuzuje stav hydraulického zařízení s následným návrhem opravy nebo modernizace, přičemž jsou respektovány finančních možnosti a časové požadavky zákazníka. Průběžně jsou také se zákazníky uzavírány smlouvy o proaktivní servisní činnosti.

Významnou část své kapacity věnuje servisní pracoviště také uvádění do provozu nových strojů a zařízení, kdy je velmi důležitá tvůrčí spolupráce projektantů příslušné odbornosti (hydraulické či pneumatické systémy, lineární technika, elektrické pohony a řídicí systémy), servisních pracovníků, subdodavatele (např. silových a řídicích systémů) a konečného uživatele díla. K opakujícím se akcím tohoto druhu patří uvádění do provozu několika typů tlakových licích strojů (typy CLH 400, CLH 630 a CLH 1600), lisů o síle 250, 400 a 1 600 tun, mobilního a šrotišťového bagru (20 tun), tandemového vibračního válce a zařízení zkušeben pro automobilový průmysl.

Servisní pracoviště je také trvale vybavováno nejmodernější měřicí a diagnostickou technikou. Vloni byl např. rozšířen hardware a aktualizován software zkušebních stavů pro seřizování čerpadel, hydromotorů a regulačních ventilů značky Rexroth.

Na základě analýzy požadavků na rychlé servisní zásahy jsou nyní rozšířeny skladové zásoby často potřebných hydraulických a pneumatických komponent a náhradních dílů. Tím byla významně posílena schopnost rychle a účinně poskytnout servisní pomoc.

(Bosch Rexroth, spol. s r. o.)

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
627 00 Brno
tel.: 548 126 111
fax: 548 126 112
e-mail: info@boschrexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz

Inzerce zpět