Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bosch Rexroth – „nový“ podnikatelský subjekt

číslo 1/2002

Bosch Rexroth – „nový“ podnikatelský subjekt

Firma Rexroth byla založena panem Georgem Ludwigem Rexrothem v roce 1795 v Německu, v oblasti Spessart. Navázala na tradice poctivého kovářského cechu. Prvním provozem byla kovárna s bucharem, která mohla pro svou vhodnou polohu využívat energii dvou vodních toků. V roce 1850 byla přikoupena a rozšířena slévárna v Lohru nad Mohanem. Později byl vybudován strojírenský provoz se zakázkovou produkcí. V roce 1952 byla firma v Lohru nad Mohanem přebudována na sériovou výrobu hydraulických komponent. Souběžně se rozvíjela majetkově související společnost Indramat v oblasti elektrotechniky. Později byly připojeny další podniky s cílem umožnit dodávky komplexních pohonů v celém rozsahu výkonů, a to nejen pro průmyslové aplikace. Od roku 1976 firma Rexroth majetkově náležela do strojírenského koncernu Mannesmann.

Z malé dílny pro jemnou mechaniku a elektrotechniku, kterou otevřel Robert Bosch ve Stuttgartu v roce 1886 a která se nejprve specializovala na oblast zapalování pro vozidla a motory všeho druhu, se vyvinula současná skupina Bosch s celosvětovou působností, jež patří k největším průmyslovým podnikům v Německu.

Mezinárodní orientace skupiny Bosch se datuje již od přelomu století. Tehdy vznikla první zahraniční zastoupení. Mezinárodní aktivity podniku se v současné době výrazně projevují v padesáti zemích světa při celkovém počtu téměř 200 000 zaměstnanců.

S pohybem akcionářských a majetkových vztahů fúzovaly 1. května 2001 firmy Mannesmann Rexroth AG a Bosch AT GmbH a vznikla stoprocentní dceřiná společnost firmy Robert Bosch GmbH. „Nově“ založená firma Bosch Rexroth AG má však již dlouholetou tradici a sdružuje několik výrobních závodů a vývojových center, rozmístěných ve všech vyspělých částech světa. Tyto výrobní závody produkují hydraulické a pneumatické komponenty, elektrické regulované pohony a soubor komponent pro lineární vedení.

Takřka vše, co hýbe stroji, dokáže díky své obsáhlé odborné působnosti Bosch Rexroth dodat svým zákazníkům v prvotřídní kvalitě.

Obr. 1.

Průmyslové hydraulické systémy

V oblasti průmyslových hydraulických systémů společnost projektuje a vyrábí hydraulické komponenty a systémy pro aplikace stacionárních strojů a zařízení, jakými jsou axiální čerpadla a motory velikostí 10 až 1 000 cm3 na otáčku, šoupátkové rozváděče světlostí od NG 4 do NG 32 s rozmanitým ovládáním, proporcionální tlakové a průtokové rozváděče se zpětnou vazbou a bez ní, servoventily do světlosti NW a do jmenovitého průtoku až 18 000 l/min, zubová čerpadla a motory a elektronické řídicí jednotky pro řízení a regulaci. Kromě širokého sortimentu mezidesek a mezideskových ventilů pro kombinace zapojení je Bosch Rexroth schopen dodat i kompletně osazené blokové moduly splňující požadavky bezpečnosti UVV, stejně jako běžné hydraulické válce o průměru pístů od 25 do 500 mm, popř. speciální velkorozměrové válce podle přání zákazníka. Součástí dodávek jednotlivých zařízení je i příslušenství.

Standardní službou je i montáž pohonů u zákazníka a kompletní uvedení zařízení do provozu, včetně záručního a pozáručního servisu.

Průmyslové hydraulické systémy nacházejí uplatnění nejčastěji v oblasti pohonů tvářecích strojů, tlakových licích strojů, hutního zařízení, ovládání vodních, plynových a parních turbín pro energetiku, popř. jako systémy pro lodě. Mnoho strojů a zařízení s těmito systémy pracuje v nepřetržitém provozu v automobilovém průmyslu. Zařízení jsou použitelná i v dalších odvětvích hospodářství, nejenom v klasickém strojírenství, ale např. i ve společenských sálech a divadlech.

Pneumatické systémy

V oboru pneumatických komponent a systémů firma nabízí nejen široký sortiment dílů, ale také nové modulové jednotky, které v pneumatickém systému zajišťují více funkcí současně. Kromě používání klasických ventilů a válců mohou být modulové systémy progresivním řešením pro mnoho aplikací v průmyslové automatizaci. Úspory při konstrukci, nákupu i montáži, tzn. úspory času i prostoru, jsou rozhodujícími výhodami používání těchto výrobků. Kromě pneumatických válců jsou v nabídce společnosti lineární jednotky s pneumatickým pohonem, ovládací ventily a ventilové jednotky, jednotky pro úpravu vzduchu (FRL), elektropneumatické proporcionální ventily, korozivzdorné prvky Rexroth Mecman a prvky pro manipulační aplikace, včetně propojovacích prvků a příslušenství.

Technickým pracovníkům je k dispozici podpora při konstruování a kreslení v podobě knihovny dvojrozměrných objektů CAD Library pro AutoCAD, souborů DXF a knihovny trojrozměrných objektů CAD Library pro Pro/Engineer. Dále mohou zájemci využít moduly pro dimenzování pneumatických pohonů, kreslení schémat v systému AutoCAD a možnost detailní specifikace komponent, spolu s kompletním výukovým programem a dokumentací pro školení.

Svá typická použití nalézají pneumatické komponenty v oblasti potravinářského, dřevařského, automobilového a sklářského průmyslu, automatizace, balicí techniky, textilního, papírenského a tiskařského průmyslu.

Lineární a montážní technika

Standardizované, kvalitní a cenově přístupné systémy vhodné pro stavbu strojů a automatizaci jsou základem oblasti lineární a montážní techniky. Do výrobního programu patří dodávky lineárních komponent a systémů, včetně dodávek kompletních posuvových os a stavebnicových hliníkových profilů. Dalšími dodávanými zařízeními jsou kolejnicová kuličková a válečková vedení, kuličkové šrouby, lineární systémy, kuličková pouzdra a tyče.

Stejně jako u divize pneumatiky je i v lineární a montážní technice silná podpora konstruování a kreslení v podobě 2D a 3D CAD knihovny všech základních komponent a 2D CAD konfigurátoru pro lineární moduly.

Nejčastěji se uplatňují u obráběcích strojů, v oblasti potravinářského průmyslu, jednoúčelových strojů s využitím v automobilovém, dřevařském a sklářském průmyslu a u strojů balicí techniky.

Elektrické pohony a řídicí systémy

Tradice společnosti Bosch Rexroth v oblasti komplexních dodávek digitálních lineárních pohonů, řídicích systémů a měničů frekvence je také velká. Produkce je zaměřena na lineární a rotační servopohony, měniče frekvence, CNC a PLC a řídicí systémy pro řízení polohy a pohybu MotionControl. Po letošní fúzi se v dodávaném sortimentu objevily systémy Bosch pro lisování a šroubování spolu s komponenty a řízením pro svařovací techniku Bosch.

Aplikace jsou nejčastěji určeny pro oblast obráběcích strojů, automatizace, potravinářského, textilního, papírenského a tiskařského průmyslu a balicí techniky.

Servis

Je-li cílem společnosti být špičkou v oboru, je třeba, aby se při budování a rozvíjení podnikatelských aktivit myslelo i na kvalitní zázemí. Jednou z potřebných úseků je i dobře propracovaný systém servisu a oprav. U firmy Bosch Rexroth je členěn na tyto oblasti:

  • opravárenský servis (opravy čerpadel, hydromotorů, ventilů, proporcionálních ventilů, servoventilů, menších válců),

  • externí servis (uvádění zařízení do provozu u zákazníka, rekonstrukce pohonů, měření, diagnostika),

  • servis náhradních dílů (rychlé opravy a pomoc při haváriích, kdy jsou skladem drženy minimální počty nejpoužívanějších rozváděčů, šroubení, pístových čerpadel, spojek a dalších hydraulických komponent),

  • servis se smlouvou o technické údržbě (např. smlouvy o kontrolní a preventivní činnosti se Škoda Auto VW nebo kontrolní činnost v elektrárnách a nepřetržitých provozech).

V případě požadavku jsou zákazníkům od 6 do 17 hodin k dispozici kvalitně vyškolení techničtí poradci, kteří telefonem, faxem nebo elektronickou poštou dokážou při drobnější závadě rychle poradit.

Kromě servisu jsou dalšími službami kursy a školení pro seznámení budoucí obsluhy se zařízením.

Mobilní hydraulické systémy

Projektování, výroba hydraulických komponent a systémů pro aplikace u mobilních strojů a zařízení je další z oblastí, ve které může firma poskytnout své služby. Nabídka komponent, jako jsou axiální pístová čerpadla, axiální pístové motory, elektronické komponenty, mobilní rozváděče a planetové převodovky, je zde rozšířena o další speciální komponenty.

Přednostmi jsou zejména dlouholeté zkušenosti s hydraulickými systémy a s jejich využitím u mobilních aplikací, řešení mnoha projektů a prototypů u zákazníků, především v ČR a SR. Většina prototypů je posléze využívána v sériové výrobě. Další devizou je velmi úzká technická spolupráce s kolegy z Bosch Rexroth Lohr a Brueninghaus Hydromatik při realizaci nových projektů a vlastní servisní tým.

Ve výrobním programu najdou zájemci komponenty, moduly a systémy pro pracovní hydrauliku, hydrauliku pojezdu stroje a manipulačních pohybů, brzdové systémy, servořízení; i zde je poskytován servis.

Mobilní hydraulické systémy se využívají při provozování stavebních, zemědělských, lesnických strojů, komunálních a užitkových vozidel, jeřábů a manipulační techniky.

Firma Bosch Rexroth působí v České republice ve všech zmíněných oblastech a disponuje uvedenou nabídkou veškerých produktů. Akceptuje speciální podmínky v ČR a flexibilně řeší požadavky zákazníků. Spojením firem Bosch a Rexroth se rozšiřuje výrobní program firmy; výhledově, díky spojení vývojových a výzkumných kapacit, se předpokládá zkrácení inovačních kroků.

V případě zájmu o podrobnější informace z jakékoliv oblasti působnosti Bosch Rexroth se lze obrátit na kontaktní spojení uvedená v inzerátu.

(Bosch Rexroth)

Bosch Rexroth, spol. s r. o.
Hviezdoslavova 5
P.O. Box 51
627 00 Brno
tel.: 05/48 126 111
fax: 05/48 126 112
e-mail: bosch@rexroth.cz
http://www.boschrexroth.cz

Inzerce zpět