Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bosch Rexroth na Hannover Messe: bezpečnost a energetická účinnost

Společnost Bosch Rexroth na letošním veletrhu Hannover Messe, který se konal 21. až 25. dubna 2008, soustředila svou výstavní expozici především na to, jak inteligentní kombinací technických prostředků a softwaru přispět k větší bezpečnosti a energetické účinnosti automatizovaných zařízení. Dr. Karl Tragl, výkonný viceprezident oddělení prodeje společnosti Bosch Rexroth AG, na tiskové konferenci, kterou společnost v rámci veletrhu uspořádala, mimo jiné řekl: „Má-li se dosáhnout současně energetické účinnosti i bezpečnosti, je jedinou cestou optimálně zkombinovat pohonářskou a řídicí techniku. Jen tak lze plně využít potenciál, který obě tyto oblasti techniky v současnosti mají.“ Společnost Bosch Rexroth je schopna svým zákazníkům dodat nejen jednotlivé komponenty, ale i ucelené systémy, zahrnující řídicí techniku, elektrické pohony, pneumatické, hydraulické i mechanické soustavy i potřebný software, systémy, které optimálně splňují požadavky zadání projektu a očekávání zákazníků. Bohatá nabídka sortimentu společnosti umožňuje konstruktérům vždy vybrat řešení, které je z technického i ekonomického pohledu skutečně nejlepší.
 

Simulace pro úspory energie

Jednou z cest k úsporám energie je optimalizace činnosti pohonů pomocí jejich simulace ještě dříve, než jsou uvedeny do provozu. Pro to, aby bylo možné chování řízené soustavy efektivně simulovat, je třeba mít nástroj, který dokáže kombinovat všechny druhy pohonů, elektrické, hydraulické i pneumatické, obsahuje rozsáhlou knihovnu předem připravených bloků a je otevřený pro tvorbu a začlenění dalších potřebných komponent.
 
IndraWorks od firmy Bosch Rexroth je inženýrské prostředí, které přináší svým uživatelům užitek do celou dobu života zařízení, od počátečního návrhu konstrukce, přes programování řídicího systému a nastavování parametrů pohonů až po provoz a diagnostiku zařízení. Nástroj je založen na architektuře .NET od společnosti Microsoft, která umožňuje snadno vytvářet funkční bloky, metodou drag and drop je vybírat z knihovny a připojovat je k modelu řízené soustavy. Uživatel, který využívá již připravené funkční bloky z knihovny, přitom nemusí mít detailní znalosti o řízených objektech, např. není nucen podrobně znát mechaniku tekutin, jde-li o tekutinové mechanismy.
 
Součástí IndraWorks je i simulační nástroj IndraWorks Machine Simulator (obr. 1), který umožňuje simulovat chování strojů a zařízení řízených pomocí systémů IndraLogic a IndraMotion.
 
Na veletrhu Hannover Messe byly představeny nové funkce, o něž byl tento nástroj obohacen. Nyní lze do simulace zahrnout i vstupní a výstupní periferie, tj. snímače a akční členy (spínače, ventily apod.), připojené k řídicímu systému prostřednictvím sběrnice Profibus. IndraWorks Machine Simulator přitom využívá data získaná z IndraWorks, kde se komponenty na sběrnici Profibus konfigurují. Konfigurace se tedy do simulačního programu přenáší automaticky – to zvyšuje efektivitu práce techniků a zmenšuje možnost vzniku chyb.
 
Konstruktéři strojů a zařízení ocení, že IndraWorks Machine Simulator lze snadno propojit s dalšími simulačními nástroji, např. IndraWorks View3D pro prostorovou animaci činnosti zařízení nebo s nástrojem VAM Simulator pro tvorbu virtuálních řídicích panelů.
 

Integrovaná bezpečnost

Bosch Rexroth již delší dobu nabízí bezpečnostní funkce integrované do pohonů (viz článek Bezpečnost integrovaná v pohonu v časopise Automa, 2004, č. 3). Ukázalo se, že tato koncepce dobře odpovídá současným požadavkům na bezpečnostní techniku. Bezpečnostní funkce integrované v pohonech IndraDrive se nejen starají o bezpečné zastavení stroje, ale umožňují též provoz stroje bezpečnou rychlostí nebo práci pod zatížením (s využitím správy brzdy zabraňují spadnutí osy vlivem tíhy břemene). Zatímco u jiných řešení by k realizaci těchto funkcí bylo třeba využít samostatné bezpečnostní moduly nebo relé, Bosch Rexroth umožňuje vše řešit přímo v pohonu.
 
Požadavek využívat celou škálu bezpečnostních funkcí a realizovat pružné programovatelné vazby na bezpečnostní periferie vedl k nutnosti integrovat zpracování bezpečnostních logických instrukcí také do řídicích systémů IndraControl. Bosch Rexroth proto vyvinul modul Safety Function Module, s jehož pomocí lze přímo do řídicích systémů integrovat bezpečnostní funkce vyhovující úrovni funkční bezpečnosti SIL 3 (PL e). Bezpečnostní funkce se tak stávají integrální součástí řídicího systému a pro jejich programování lze využít jednotný inženýrský nástroj IndraWorks.
 
Bosch Rexroth je první společnost na světě, která dodává bezpečnostní moduly s funkcí víceprotokolové řídicí jednotky (master) pro komunikační sítě. Podporován je protokol CIP Safety pro homogenní sítě na bázi SERCOS III, ale současně je možné do modulů Safety Function Module integrovat i zařízení s protokolem ProfiSafe V2, ať už na síti Profibus, nebo Profinet. Převodník SafetyIO umožňuje použít běžné I/O tam, kde je vyžadována úroveň bezpečnosti SIL 2, popř. PL d. To s sebou nese značné úspory nákladů. Pro ty stroje, kde je požadována SIL 3 nebo PL e, jsou dostupné příslušné komponenty určené speciálně pro tyto aplikace.
 
Uvedené komponenty jsou součástí koncepce Safety on Board (obr. 2). Tato koncepce dovoluje realizovat bezpečnostní funkce s minimálními náklady. Díky úplné integraci bezpečnostních funkcí do zařízení se uspoří náklady na rozhraní, redukuje se práce spojená se synchronizací řídicích a bezpečnostních funkcí a díky plně integrované společné diagnostice vzrůstá i spolehlivost zařízení. Certifikované hardwarové i softwarové bezpečnostní komponenty snižují náklady na projektování a validaci.
 

Závěrem

Na tiskové konferenci v Hannoveru promluvil také dr. Albert Hieronimus, nový výkonný ředitel Bosch Rexroth AG. V souvislosti s klíčovými tématy, bezpečností a energetickou účinností, konstatoval, že Bosch Rexroth jako dodavatel všech typů pohonů a řídicí techniky má jedinečné předpoklady k tomu, aby dále upevňoval svoji pozici spolehlivého dodavatele optimálních komplexních pohonných systémů pro zákazníky v mnoha oblastech průmyslu. Oprávněně lze předpokládat, že po úspěšném roce 2007, kdy firma dosáhla obratu 5,4 mld. eur, o 8,8 % více než v předchozím roce, může Bosch Rexroth počítat s ještě úspěšnějším rokem 2008.
(Bk)
 
Obr. 1. IndraWorks Machine Simulator: inovovaný software pro simulaci činnosti strojů a zařízení
Obr. 2. Integrovaný systém Safety on Board se zpracováním bezpečnostních logických instrukcí a bezpečností integrovanou do pohonů od Bosch Rexroth