Aktuální vydání

celé číslo

01

2020

Operátorské panely, HMI, SCADA

celé číslo

Bonatrans poskytuje zákazníkům analýzu LCC/RAMS

V železniční dopravě, zejména osobní, rostou požadavky provozovatelů na snižování nákladů současně s tlakem na zvyšování kvality výrobků. S ohledem na specifika železniční dopravy vytvořila Asociace evropského železničního průmyslu UNIFE standard IRIS, jenž doplňuje požadavky normy ISO 9001:2008 a principy ISO 9004:2009 mj. o analýzy LCC a RAMS. LCC (Life Cycle Costs) je analýza nákladů na celý životní cyklus výrobku od pořízení až po jeho likvidaci, RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety) garantuje hodnoty spolehlivosti, dostupnosti, udržovatelnosti a bezpečnosti. Počátky analýz LCC a RAMS sahají do sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy se začaly uplatňovat u americké armády a taktéž v chemickém, jaderném a leteckém průmyslu a v dalších odvětvích.
 
IRIS se postupně stává uznávaným standardem moderních železnic a jejich dodavatelů. V souladu s ním proto začal ke svým výrobkům novou službu poskytovat také bohumínský výrobce železničních kol a dvojkolí Bonatrans Group, a. s. Ke každému prodanému kolu, dvojkolí či nápravě je schopen poskytnout kompletní analýzu LCC/RAMS, takže zákazník se před nákupem může rozhodnout nejen na základě kupní ceny, ale i na základě odhadu nákladů na provoz a poskytnutých garancí.
 
Analýzy LCC a RAMS musí mít schopnost dívat se daleko do budoucnosti. Obvykle se zpracovávají na období až třiceti let, což je přibližná životnost vlakových souprav. Je nutné co nejlépe odhadnout, jaká bude životnost výrobku, kolik bude stát údržba, jaké budou ceny náhradních dílů, spotřebního materiálu či hodinové sazby pracovníků.

(ed)