Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Blaise Pascal

Automa 4/2000

Josef Heřman

Blaise Pascal

Obr. 1.

Rodinné prostředí, ve kterém Blaise Pascal vyrůstal, přálo vědě. Vědecké zájmy měl již jeho otec, který po přesídlení rodiny do Paříže uvedl svého syna mezi učence. Již v útlém věku projevoval Blaise neobyčejné schopnosti. Ve dvanácti letech ovládl Euklidovo učení, ve čtrnácti docházel jako rovný k rovným na týdenní schůzky význačných francouzských matematiků a v šestnácti letech napsal pojednání o kuželosečkách, které si uchovalo trvalou hodnotu.

V letech 1639 až 1647 žila rodina v Rouenu, kde otec pracoval jako finanční kontrolor. Mladý Pascal mu sestrojil počítací stroj (machine aritmétique), skládající se ze tří spojených válců – pro jednotky, desítky a stovky. Byl to pravděpodobně první počítací stroj vůbec, a Pascal je proto právem řazen mezi předchůdce kybernetiky.

Po návratu do Paříže provedl v návaznosti na práce E. Torriceliho (1608 – 1647) mnoho vlastních pokusů s vakuem, jimiž dokázal, že je to tíha vzduchu, která udržuje rtuťový sloupec v rovnováze. Za pomoci svého švagra také prokázal, že atmosférický tlak se vzrůstající nadmořskou výškou klesá.

Zabýval se dále hydrostatikou a formuloval zákon o rovnoměrném šíření tlaku v kapalinách, který nese jeho jméno. Jeho teoretické práce v hydrostatice byly základem pozdějšího vývoje hydrostatických strojů v 18. století. Pascalovi je připisován vynález vodního lisu.

V matematice spolu s Pierrem de Fermatem (1601 – 1665) stanovil zásady počtu pravděpodobnosti. Proslul dále svým „aritmetickým trojúhelníkem“, s jehož pomocí lze najít součinitele binomického rozvoje, resp. kombinační čísla. Zabýval se i problémem cykloid a došel na samu hranici infinitezimálního počtu.

Posledních deset let svého života věnoval hlavně náboženskému rozjímání. Od svého pobytu v Rouenu byl stoupencem jansenismu (náboženské a filozofické hnutí vycházející z představy, že pouze Boží milost umožňuje konání dobra). V závěru svého života začal pracovat na monumentálním spisu Obrana křesťanství. Nedokončil jej však a dílo vyšlo až po jeho smrti pod názvem Myšlenky (1670).

Jméno Blaisa Pascala bylo zvěčněno v soustavě jednotek SI jako označení jednotky tlaku.