Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Biopaliva nové generace z dřevní štěpky

Společnost Invensys Process Systems se připojila k evropskému projektu Optfuel. Konsorcium řešitelů tohoto projektu si dalo za cíl prozkoumat možnosti využití biopaliv nové generace typu BtL (Biomass to Liquid) pro pohon automobilů. V rámci projektu se bude zkoumat dostupnost rostlin vhodných pro výrobu biopaliv (v tomto případě má jít o dřevěnou štěpku z rychle rostoucích vrb, topolů a trnovníků akátů), vlastní výroba biopaliv, jejich distribuce a přizpůsobení motorů automobilů tak, aby byly pro biopalivo vhodné. Úkolem firmy Invensys je simulovat procesy při výrobě biopaliv a optimalizovat výrobní postupy. Výroba spočívá ve zplynování dřevní štěpky při 1 400 °C a následném odstranění sloučenin síry a aromatických uhlovodíků. Palivo se bude vyrábět ve zkušebním závodě Choren Industries ve Freiburgu (SRN). Projektu, plánovaného na tři a půl roku, se účastní deset partnerů z pěti zemí a EU jej podpořila 7,8 mil. eur z rozpočtu 7. rámcového programu výzkumu a technického vývoje. Projekt vede společnost Volkswagen a mezi partnery projektu jsou také automobilky Ford a Renault. Výrobce paliv zastupuje sdružení Concawe. Dalšími partnery projektu jsou výzkumné ústavy: francouzský institut IfP, řecký CERTH a indický IITD. O organizaci celého projektu se stará společnost Syncom.

(Bk)