Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Bill Gates upřesnil vizi druhé fáze vývoje .NET

číslo 8-9/2002

Bill Gates upřesnil vizi druhé fáze vývoje .NET

Softwarový šéfarchitekt společnosti Microsoft a předseda představenstva Bill Gates upřesnil vizi společnosti a další vývoj produktů Microsoft .NET v jejich druhé vývojové fázi. Dva roky stará iniciativa společnosti Microsoft (.NET) má za cíl propojit informace, lidi, systémy a zařízení. Druhá fáze pokračuje propojováním webových služeb pomocí XML a přináší výhody jednotlivým uživatelům, vývojářům a organizacím všech velikostí. Toto úsilí chrání investice do softwaru a usnadňuje bourání technologických bariér mezi lidmi, systémy a organizacemi a bariér bránících snadnému získávání znalostí, zajišťování vyšší bezpečnosti a každodennímu používání počítačů.

Obr. 1.

Jim Allchin, viceprezident divize Platforms Group, naznačil pět oblastí, na které se společnost Microsoft v budoucnu zaměří:

  1. Zrušení bariér mezi systémy a organizacemi. Společnost Microsoft ukázala, jak pomocí webových služeb založených na XML poskytovat základ pro distribuované využití počítačů. Demonstrovala, jak podnikatelům umožní prostřednictvím webových služeb založených na XML bezpečně a spolehlivě propojit jejich nekompatibilní systémy. Allchin také představil verzi RC1 produktu Windows .NET Server, obsahujícího přímou podporu .NET Framework, a ukázal, že je nejproduktivnější platformou pro vývoj, rozšiřování a řízení webových služeb založených na XML. Produkt Windows .NET Server je jedním z prvních produktů další fáze vývoje .NET iniciativy.

  2. Zrušení bariér nedůvěry. Společnost Microsoft také upřesnila plány týkající se investic do bezpečnosti, ochrany soukromí a spolehlivosti, jako nutných základů pro snadné používání počítačů. Na to navazuje dříve představený plán s názvem Palladium, jehož úkolem je vytvořit nový standard architektury pro ověřené hardwarové a softwarové systémy. Společnost také demonstrovala používání nástrojů pro bezpečnost a ochranu soukromí – Microsoft Passport, umožňující uživatelům digitálního světa více kontrolovat informace o jejich osobě.

  3. Zrušení bariér mezi lidmi. Každodenní rytmus komunikace e-mailem, telefony, prostřednictvím krátkých textových zpráv a pomocí nástrojů pro týmovou spolupráci nutí jednotlivce přijmout tento způsob práce. Vizí společnosti Microsoft je využít pro další komunikaci mezi uživateli webových služeb a s jejich pomocí rozšířit digitální komunikaci a spolupráci ve skupinách a nabídnout uživatelům tzv. informační agenty. V rámci této prezentace představila společnost Microsoft server s kódovým názvem Greenwich. Greenwich má v budoucnu nastavit nové způsoby skupinové komunikace a také komunikace v reálném čase.

  4. Zrušení bariér ve vzdělávání. Microsoft chce lidem pomoci udržet krok při zpracování rostoucího množství informací, ale také efektivně přetvořit získané informace na znalosti pro následné akce. Společnost Microsoft představila nástroje a technologie, které pomohou vývojářům a IT profesionálům ještě více ulehčit přístup k informacím, aby tak mohli snadněji nakládat s informacemi (analyzovat, vizualizovat, sdílet atd.). Představené technologie zahrnují další verzi produktu SQL Server s kódovým názvem Yukon a nastupujícím SQL Server Notifications Services pro SQL Server 2000 (SQL SNS). SQL SNS bude poskytovat jednotlivcům služby, které uživatele upozorní na nové nebo obnovené informace v různých webových informačních kanálech.

  5. Zrušení bariér každodenního používání. Společnost Microsoft chce zrušit bariéru v používání počítačů. Miliony lidí dnes poslouchají a stahují své oblíbené skladby z internetu a více než 35 % amerických domácností vytváří a uchovává své digitální obrázky v PC. Společnost Microsoft představila klíčové technologie navržené tak, aby podobně jako Windows XP Media Center Edition dále zvyšovaly uživatelský komfort.

(Microsoft ČR)

Inzerce zpět