Aktuální vydání

celé číslo

05

2023

MSV 2023

celé číslo

Bezpečnostní technika od společnosti Murrelektronik pro ochranu osob i strojů

Na bezpečnostní techniku je v oblasti automatizace kladen velký důraz. Společnost Murrelektronik nabízí mnoho řešení pro různé úlohy a požadavky s výhodným poměrem ceny a výkonu.

 
Klasickou oblastí využití bezpečnostní techniky je integrace obouručních ovládání, obvodů nouzového vypnutí, bezpečnostních zámků dveří, bezpečnostních rohoží nebo světelných závor. Takové bezpečnostní prvky lze často nalézt v obráběcích strojích a obráběcích centrech, v tvářecích strojích a strojích na zpracování plechu, ve slévárenských zařízeních, kovacích lisech nebo řezacích a svařovacích strojích.
 
Při aktivaci bezpečnostní funkce je třeba odpojit napájení na výstupech modulů a tím bezpečně vypnout dotčené komponenty stroje. Toho lze dosáhnout kombinací pasivních bezpečnostních sběrnicových modulů a spolehlivých bezpečnostních relé Murrelektronik.
 
Bezpečnostní vstupy a výstupy je možné realizovat moduly MVK Metal Safety (popř. rozšířenými o moduly Cube67 K3) a moduly Cube 20S od Murrelektronik ve spojení s příslušnou řídicí jednotkou fail-safe (F-PLC). Protože se používá komunikační systém Profinet s protokolem ProfiSafe, je zajištěn spolehlivý přenos bezpečnostně důležitých dat podle mezinárodních bezpečnostních norem.
 
Dohled nad systémem usnadňují rozsáhlé diagnostické možnosti.
 

Bezpečnostní I/O moduly

MVK Metal Safety (obr. 1) jsou sběrnicové vstupně-výstupní moduly s krytím IP67, robustní konstrukcí a velkou odolností proti vibracím. Lze je tedy používat přímo v provozu. Vyhovují podmínkám pro instalace s úrovní integrity bezpečnosti SIL 3 a úrovní vlastností z hlediska bezpečnosti PL e.
 
Počet bezpečnostních vstupů a výstupů lze rozšířit kombinací různých modulů MVK Metal Safety s moduly Cube67 K3 (obr. 2). Jde o rozšiřující moduly s až dvanácti bezpečnostními výstupy, které jsou rozdělené do dvou bezpečnostních obvodů po třech dvoukanálových portech s konektory M12. Také tyto moduly jsou určené pro montáž do provozu (IP67).
 
Cube 20S (obr. 3) je modulární sběrnicový systém určený pro montáž do rozváděče. Jeho vstupní a výstupní moduly (analogové a digitální, dvoukanálové, čtyřkanálové nebo osmikanálové) a funkční moduly jsou připojené k základnímu modulu s integrovaným rozhraním pro komunikační sběrnici. Při použití komunikačního systému Profinet s protokolem ProfiSafe jsou data přenášena způsobem, který umožňuje realizovat bezpečnostní systémy s úrovní vlastností PL e. Bezpečnostní vstupní moduly dovolují zpracovávat signály z bezpečnostních zařízení, např. světelných závor a záclon, koncových spínačů nebo tlačítek nouzového zastavení, a předat je bezpečnostnímu řídicímu systému. Při aktivaci bezpečnostní funkce se potom bezpečnostní výstupní moduly postarají o bezpečné odpojení napětí a uvedení stroje do bezpečného stavu.
 

Tlačítka nouzového zastavení s konektory M12

Nová tlačítka nouzového zastavení a resetovací tlačítka od společnosti Murrelektronik lze nyní velmi snadno zapojit do elektronické instalace prostřednictvím běžných konfekčních kabelů s konektory M12 (obr. 4). Jde o řešení, které šetří čas a omezuje riziko chybného zapojení. Kruhové konektory M12 jsou vhodné pro množství různých strojů a systémů a jejich zapojení je velmi rychlé a jednoduché.
 
Tlačítka nouzového vypnutí od společnosti Murrelektronik jsou vhodná pro nejrůznější úlohy: od těch nejjednodušších se základními funkcemi až po složité systémy. Jsou žádaná především v oblastech, kde se umísťují jednotlivé ovládací a signalizační prvky decentralizovaně, např. na bezpečnostních plotech nebo na výrobních pracovištích.
 
Varianty s velmi kompaktním tvarem a šířkou 42 mm jsou velmi vhodné pro připojení na standardní hliníkové profily, 72mm varianty tlačítka jsou k dispozici volitelně také s osvětlovacím prstencem a ve variantách s ochranným límcem, zabraňujícím náhodnému spuštění.
 

Murrelektronik jako spolehlivý dodavatel a partner

Společnost Murrelektronik dodává svým zákazníkům široký sortiment produktů pro bezpečnostní instalace: aktivních i pasivních prvků, určených pro montáž do rozváděče i přímo na stroj. Umožňuje tak konstruktérům, aby vyvíjeli bezpečnostní systémy přesně podle požadavků zákazníků s využitím osvědčených, spolehlivých a cenově výhodných komponent z jednoho zdroje. Bližší informace zájemci získají na webové stránce www.murrelektronik.cz.
(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)
 
Obr. 1. Moduly MVK Metal Safety mohou pracovat v provozních podmínkách
Obr. 2. Počet bezpečnostních vstupů a výstupů lze rozšířit moduly Cube67 K3
Obr. 3. Modulární sběrnicový systém do rozváděče Cube 20S umožňuje realizovat bezpečnostní funkce
Obr. 4. Nová tlačítka nouzového zastavení a resetovací tlačítka se připojují konektorem M12