Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Bezpečnostní světelná závora GuardShield

Nová bezpečnostní světelná závora Allen-Bradley Guardmaster GuardShield PAC Type 4 od společnosti Rockwell Automation umožňuje zvýšit bezpečnost zařízení a zároveň i jeho produktivitu – díky funkci muting je možný nepřetržitý provoz zařízení při průchodu objektů a materiálu ochranným pásmem, přičemž vstup osob do tohoto pásma spolehlivě vybaví signál vedoucí k bezpečnému zastavení stroje.
 
Pro zajištění funkční bezpečnosti strojů a zařízení, kde se používá doprava materiálu pásovými dopravníky, válečkovými tratěmi nebo podobnými transportními prostředky, se běžně používají světelné závory s funkcí muting. Speciální relé a senzory sledují, zda byly splněny zadané podmínky, a modifikují výstup světelné závory tak, že umožní stroji nepřetržitý provoz při průchodu materiálu, dopravovaného ke zpracování, ochrannou zónou stroje. Ovšem při vstupu obsluhy, kdy nejsou splněny podmínky funkce muting, je stroj automaticky zastaven.
 
GuardShield PAC je bezpečnostní světelná závora s několika světelnými paprsky o dosahu 0,3 až 16 m. Jde o univerzální zařízení k detekci přítomnosti, určené především pro zajištění bezpečnosti strojů a zařízení, určení vzdálenosti či pro kontrolu vstupu. V kombinaci se zrcadly lze GuardShield použít k ochraně dvou či tří obvodových stran bezpečnostní zóny okolo nebezpečného zařízení.
 
Bezpečnostní světelnou závoru GuardShield PAC je možné použít u strojů, kde je podle výsledků analýzy rizik v souladu s EN 61496 k zajištění bezpečnosti nutné zvolit bezpečnostní zařízení kategorie 4. Kromě dopravníků automatizovaných výrobních linek mezi taková zařízení obvykle patří paletizační zařízení a jiné balicí stroje, robotické svařovací buňky, zařízení pro nanášení barev apod.
 
GuardShield PAC nabízí výrobcům strojů a zařízení bezkonkurenční kombinaci užitné hodnoty, spolehlivosti, odolnosti a flexibility. Vzhledem k unikátnímu způsobu zapouzdření mají závory GuardShield PAC krytí IP65 a jsou vhodné i do náročných podmínek.
 
Zařízení se rovněž snadno instaluje, neboť využívá spolehlivé konektory M12 Quick Disconnect.
 
GuardShield PAC je cenově výhodné zařízení s mnoha pokročilými funkcemi, včetně kódování paprsku, zabezpečujícího závoru proti rušení odrazem od jiných světelných závor nebo zdrojů světla, připojení signálů z externího zařízení a naprogramování automatického restartu po vybavení alarmového signálu. Délka závory je do 810 mm a rozlišení 14 nebo 30 mm. Doba odezvy je do 210 ms a dosah 0,3 až 16 m. Závora se napájí proudem 24 V. Kromě již zmíněného krytí IP65 je pro použití v průmyslovém prostředí důležitá také její velká odolnost proti vibracím a nárazům.
 
(Rockwell Automation)
 
Obr. 1. Bezpečnostní závora GuardShield PAC