Aktuální vydání

celé číslo

02

2021

Systémy pro řízení vodárenských sítí a ČOV

Hladinoměry

celé číslo

Bezpečnostní řídicí modul SFX od firmy Eaton

Bezpečnostní řídicí modul SFX od společnosti Eaton, určený zejména pro mobilní hydraulické systémy na stavebních, zemědělských a jiných speciálních strojích, splňuje podmínky SIL 2 podle IEC 61508. Vyznačuje se odolnou mechanickou konstrukcí a velkou flexibilitou.

Bezpečnostní programovatelné moduly SFX mají vlastní vývojové prostředí, aby změny v řídicím programu nemohly nijak ovlivnit bezpečnostní funkce a aby nebylo nutné celý program po každé změně řídicího programu znovu certifikovat. Na rozdíl od běžných řídicích jednotek mají jednotky SFX architekturu s dvojitým procesorem, aby bylo možné oddělit běžné a bezpečnostní funkce.

Fyzické oddělení předem certifikované bezpečnostní části tak zkracuje dobu potřebnou na případné modernizace a doprogramování nových funkcí a snižuje náklady na opakovanou certifikaci funkční bezpečnosti. Flexibilitu bezpečnostním modulům SFX poskytují konfigurovatelné I/O a možnost připojení na CAN.

Podobně jako řídicí moduly HFX, také SFX jsou velmi odolné, spolehlivé a konfigurovatelné. Vyznačují se odolností proti extrémním teplotám a vlivům prostředí. S řídicími moduly HFX jsou kompatibilní, takže je lze snadno zaměnit např. při modernizaci zařízení a jeho doplnění bezpečnostními funkcemi.

Eaton, www.linkedin.com/company/eaton/Twitter: @eatoncorp, web: Eaton.com/SFX