Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Bezpečnostní programovatelný automat

číslo 8-9/2004

Bezpečnostní programovatelný automat

Bezpečnostní komponenty nacházejí již více než čtyřicet let uplatnění v širokém spektru průmyslových aplikací. Směrnice Rady Evropy o strojních zařízeních RL 89/392 mj. uvádí: „bezpečné je pouze takové zařízení, které dokáže za každých okolností zastavit (vypnout) nebezpečný pohyb stroje či zařízení“.

Obr. 1.

V posledních letech bylo dosaženo kvalitativně vysokého stupně vývoje elektronických vyhodnocovacích zařízení (tzv. bezpečnostních relé). Výstupní signál z těchto bezpečnostních relé však mnohdy bývá mylně zaveden do běžného programovatelného automatu (PLC). To je v přímém rozporu s klasifikací bezpečného zařízení.

U programovatelného automatu Pluto (s označením safety-PLC) je zdvojením zamezeno možnosti výskytu všech kritických stavů. V PLC pracují synchronně dva mikroprocesory, obsluhované vlastnímí paměťmi flash EEPROM a RAM. Komparační a hlídací zařízení neustále srovnává výsledky práce obou CPU a dále na třech místech ve struktuře automatu i na výstupech během pracovního procesu monitoruje vlastní testovací signály. Programátora vede konfigurační software dodávaný k PLC; práce probíhá po postupně schvalovaných blocích a podle postupů stanovených v IEC 61508.

Automat má dvacet vstupů a výstupů; každý z nich může pracovat s až třemi různými signály. Osm vstupů může být současně využito jako digitální výstupy. Bezpečné výstupy jsou dva bezpotenciálové reléové a dva tranzistorové OSSD (Output Signal Switching Device,specifikované podle ČSN EN 61496-1, kap. 3.19). PLC mohou být napojeny na společnou sériovou sběrnici. Takto jich může pracovat až 32; každý PLC má informace o stavech vstupů a výstupů ostatních a může s nimi také pracovat.

K automatu jsou firmou Contra, spol. s r. o., dodávány podklady s technickými údaji, uživatelská příručka, software a kopie všech certifikátů.

CONTRA, spol. s r. o., tel. 543 210 046, e-mail: contra-brno@contra-brno.cz, http://www.contra-brno.cz

Inzerce zpět