Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnostní moduly Wago-I/O-System Profisafe

Řadu modulů Wago-I/O-System doplnily nové bezpečnostní mo­duly pro Profibus a Profinet.
 
Pod objednacím číslem 753-661 je k dispozici čtyřkanálový modul vstupů (24 V), pod objednacím číslem 753-662 osmikanálový modul vstupů (24 V) a pod objedna­cím číslem 753-667 modul se čtyřmi vstupy a čtyřmi výstupy (24 V, 2 A). Všechny komuni­kují prostřednictvím protoko­lu Profisafe 2.0, určeného pro sběrnice Profinet a Profibus. Vyhovují požadavkům do kat. 4 podle EN 954-1, SL 3 podle EN 62061 a PL e podle EN ISO 13849-1.
 
Velkou předností je mož­nost upravit dobu diskrepance jednotlivých snímačů a akčních čle­nů, resp. nastavit délky testovacích pulzů, pomocí parametrizačního softwaru I/O Check.
 
Moduly se vyznačují možností diagnostiky jak prostřednictvím prů­myslové sběrnice, tak indikací stavu diodami LED přímo na modulu. Snímají a indikují stavy vstupů a výstupů, stav sběrnice a konfigura­ce protokolu Profisafe. Dále monitorují zkrat, přetížení a diskrepan­ce v jednotlivých kanálech a stav napájení a přehřátí celého modulu.
 
Napájení čidel a výstupy jsou odolné proti zkratu a přetížení. Ná­suvný připojovací díl umožňuje předem připravit kabeláž, popř. vymě­nit modul bez přepojování vodičů. V jednom uzlu Wago-I/O-System lze libovolně kombinovat bezpečnostní a běžné moduly. Uživatel tak může využívat všechny přednosti sběrnicového bezpečnostního sys­tému a modulárního systému I/O současně.
 

WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz