Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Bezpečné měření vlhkosti a teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nový převodník vlhkosti a teploty EE300EX je vhodný i pro nejnáročnější průmyslové úlohy. Splňuje směrnice ATEX pro jiskrově bezpečná zařízení a může být instalován v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu a prachu.

Dvoudílný kryt z korozivzdorné oceli umožňuje rychlou instalaci, výměnu měřicí sondy a snadné čištění. Montuje se na stěnu jako kompaktní celek nebo s oddělenou měřicí sondou (na obrázku). Převodník se může používat v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 0/20, např. ve farmaceutickém a chemickém průmyslu, v elektrárnách či ve skladech.

Měřicí sonda E+E zaručuje přesné a dlouhodobé měření při teplotě do +180 °C a tlaku do 30 MPa.

Převodník může být napájen z jakéhokoliv jiskrově bezpečného stejnosměrného zdroje 12 až 24 V, analogový výstup 4 až 20 mA je možné jednoduše nastavit podle požadavku konkrétní úlohy.

Kromě měření relativní vlhkosti a teploty lze nastavit výstup pro měření teploty rosného bodu nebo absolutní vlhkosti.

Převodník je vhodný i pro připojení sondy určené k měření obsahu vody v oleji – měří se stejně jako vlhkost ze vzduchu, obsah vody v oleji může být snímán jako absolutní nebo relativní. Uplatnění nachází při průmyslovém čištění a sušení oleje, na ropných plošinách a pro monitorování on-line mazání.

TOP Instruments, s. r. o., tel.: 583 455 564, e-mail: obchod@topinstruments.cz, www.topinstruments.cz