Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečná a efektivní výroba biopaliv

Výzkumný závod společnosti NSE Biofuels Oy Ltd. (joint-venture papírenské firmy Stora Enso Oyj a petrochemické firmy Neste Oil Corp.), který vzniká ve finském Varkausu, nedaleko velkého závodu na zpracování dřeva a výrobu celulózy, se bude věnovat výzkumu a vývoji výroby biopaliv z dřevního odpadu a jiné biomasy. Biopaliva získaná tímto způsobem pomůžou snížit emise skleníkových plynů a splnit přísné limity Evropské unie v omezování spotřeby fosilních paliv. Projekt finančně podporuje finské ministerstvo průmyslu.
 
Biomasa a dřevní hmota se budou zpracovávat zplynováním ve fluidním kotli a vzniklý dřevoplyn se bude po vyčištění upravovat Fischerovou-Tropschovou syntézou na kapalné palivo – bionaftu. V experimentálním závodě se uplatní mnoho inovací. Například dřevoplyn vznikající ve výrobním procesu bude použit k vypalování vápence, potřebného při výrobě celulózy, namísto toho, aby se zde použila fosilní paliva.
 
Provoz experimentálního závodu bude řídit systém Experion Process Knowledge System (PKS) od firmy Honeywell. Unifikací úrovní provozního, výrobního i ekonomického řízení pomůže Experion k efektivnímu provozu celého závodu. Propojí všechny subsystémy, včetně kritických a bezpečnostních, takže operátor bude mít vždy k dispozici aktuální informace potřebné ke svému rozhodování. Velkou výhodou je možnost systém snadno přizpůsobit nové konfiguraci výrobního zařízení, takže celý provoz bude možné kontinuálně optimalizovat a zlepšovat jeho efektivitu.
 
O bezpečnost provozu se bude starat systém Safety Manager, který integruje bezpečnostní systémy závodu, včetně hlásičů požáru, detektorů výbušných plynů atd., do komplexního řídicího systému závodu. Safety Manager také pomůže operátorům s prováděním sekvencí pro odstavení a spuštění provozu.
 
Projekt výzkumného závodu NSE Biofuels je významným krokem ve vývoji efektivní výroby biopaliv. Spuštění experimentálního provozu se očekává v nejbližších měsících.
(Bk)