Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Bezobslužné logistické centrum společnosti Kaeser v Coburgu

V čísle 8-9/2014 časopisu Automa jsme čtenářům představili německou firmu Kaeser, zabývající se výrobou kompresorů, a slíbili jsme, že přineseme bližší informace o jejím bezobslužném logistickém centru. Tímto slib plníme.

 
Logistické centrum firmy Kaeser v Coburgu bylo vybudováno v letech 2001 až 2002 za celkem devatenáct měsíců a firma do něj investovala 15 milionů eur. Doba návratnosti investice byla přibližně čtyři roky.
 
Cílem projektu bylo připravit podnik na to, že v průběhu deseti let zdvojnásobí objem své výroby. Do logistického centra byly soustředěny všechny zbožové položky z původně izolovaných výrobních skladů a byl vytvořen centrální sklad pro všechny předem smontované sestavy a náhradní díly. Tím se podařilo uspořit velký prostor, který mohl být využit jinak: zatímco skladové prostory původně zabíraly téměř 10 000 m3, současné logistické centrum zaujímá jen 3 260 m3. Provoz skladu řídí a zajišťuje 110 zaměstnanců ve dvousměnném provozu – tzn. že po modernizaci zůstal počet pracovníků skladu zhruba stejný, ale jeho kapacita se zdvojnásobila. Každodenně je zde odbaveno 60 kamionů.
 
Řízení celého skladu je založeno na systému SAP. Využívány jsou při tom moduly LES – Logistic Execution System a TRM – Task and Resource Management. Modul LES je logistickou obdobou systémů pro operativní řízení výroby MES. Jde o základní nástroj pro řízení dodavatelských řetězců (SCM – Supply Chain Management) v systému SAP, který umožňuje sledovat informace a řídit procesy ve všech fázích dodavatelských řetězců, od materiálového a technického zabezpečení
výroby až po distribuci hotových produktů. Modul TRM je plně integrován do LES a dovoluje zlepšovat provoz skladu pomocí:
  • optimalizace tvorby úloh,
  • optimalizace alokace úloh jednotlivým prostředkům skladu,
  • řízení vykonávání úloh tak, aby byla odstraněna úzká místa ve skladových procesech,
  • vizualizace všech procesů ve skladu,
  • poskytnutí nástrojů, které obsluze skladu pomohou efektivně se vypořádat s problémy – ať už poté, co vzniknou, nebo dokonce ještě před tím, než nastanou,
  • možnosti realizovat HMI na mobilních zařízeních, kam jsou data přenášena prostřednictvím rádiové sítě, a to tak, aby HMI přesně odpovídalo požadavkům daného pracovníka podle jeho pracovní pozice a úkolu, který právě řeší.
Systém umožňuje, aby běžné příchozí objednávky zboží, které je skladem, byly vyřízeny v co nejkratší době: u objednávek z Německa je zboží objednané do 14:30 expedováno ještě týž den.
 
Na obr. 1 je pohled na regály ve skladu. Rozměry regálového skladu jsou: délka 135 m, výška 25 m, šířka 16 m. Celkem je zde 2 088 skladových pozic. Jeden regál teoreticky unese až 8 t (v praxi však bývá zatížen max. na 3,2 t nebo 2,4 t). Do skladu je možné uložit 8 400 palet. Sklad obsluhují tři zakladače; v případě potřeby, kdyby bylo nutné zvýšit kapacitu skladu, lze doplnit ještě další dva. Zakladače se mezi regály pohybují po kolejnicích a manipulují s paletami: zaskladňují je a naopak vyskladňují. Místo, kde je zboží do skladu přijímáno, se nazývá hlava skladu. Zmiňovaný sklad má dvě hlavy, jednu v hale 5 a druhou naproti výrobní hale pístových kompresorů (obr. 2). V tomto místě skladníci do systému řízení skladu zadávají potřebné informace o přijímaném zboží (obr. 3). Ještě před přijetím do skladu jsou také kontrolovány rozměry přijímaného zboží (obr. 4). To, že sklad má dvě přijímací místa, umožňuje, aby při údržbě jednoho z nich nemusel být provoz skladu omezen nebo přerušen.
 
Společnost Kaeser si uvědomuje, že nejen kvalitní výrobky, ale i spolehlivost dodávek rozhodují o spokojenosti zákazníků. Optimalizace výrobní logistiky navíc napomáhá ke zvyšování efektivity výrobního závodu a snižuje spotřebu energie na dopravu materiálu, polotovarů a zboží v rámci závodu.
(Bk)
 
Obr. 1. Pohled na regály ve skladu
Obr. 2. Přijímací místo skladu
Obr. 3. Zadávání informací o zboží prostřednictvím pracovní stanice
Obr. 4. Kontrola vnějších rozměrů přijímaného zboží