Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezdrátový přenos technologických dat na velké vzdálenosti

číslo 5/2005

Bezdrátový přenos technologických dat na velké vzdálenosti

V tomto článku je čtenářům představeno komplexní a variabilní řešení přenosu dat se zaměřením na potřeby automatizace a řízení procesů, vyvinuté a dodávané společností Com Plus. Řešení se skládá z modulů GPRS Edna 01, komunikační brány Edna Gateway a dohledové aplikace.

Obr. 1.

Obr. 1. Modul GPRS Edna-01 od společnosti Com Plus

Modul GPRS Edna 01 (obr. 1) obsahuje submodul GSM Enfora Enabler GII s kartou SIM a desku s řídicím procesorem. Může pracovat ve všech třech pásmech GSM (900, 1m výkonem podle specifikace Class 4 (2 W) i Class 1 (1 W). Komunikační rychlost je nastavitelná od 600 do 115 200 b/s s poměrem downstream/upstream 4Rx/2Tx. Data z připojeného zařízení jsou do modulu přenášena prostřednictvím rozhraní RS-232 (třívodičové zapojení a napájení pro optočleny), zde jsou převáděna na protokol TCP/IP a dále odesílána prostřednictvím sítě GPRS do komunikační brány Edna Gateway. Spojení GPRS je navazováno a udržováno automaticky.

Modul jako koncový bod komunikačního kanálu má tři úrovně zabezpečení proti výpadku spojení: základní zabezpečení je v submodulu GSM, který automaticky navazuje a udržuje spojení GPRS, o druhou úroveň zabezpečení se stará řídicí procesor, který v pravidelných intervalech kontroluje spojení s komunikační bránou a v případě potřeby obnoví činnost (reset) submodulu GSM, a v třetím stupni je činnost řídicího procesoru kontrolována externím logickým obvodem, který v případě chybné funkce procesor restartuje. Je-li služba GPRS dočasně nefunkční, je možné vytvořit nouzové spojení prostřednictvím vytáčené linky.

Komunikační brána Edna Gateway je serverová aplikace umožňující propojit moduly GPRS s centrálním obslužným softwarem. Způsob propojení si určuje zákazník. Edna Gateway komunikuje s koncovými moduly GPRS vlastním protokolem, který dovoluje přenášet konfigurační, řídicí a stavová data. Zabezpečuje komunikaci i u sítí GPRS, kde jsou IP adresy koncovým modulům přidělovány dynamicky (DHCP).

Dohledová aplikace využívá stavové informace získané komunikační bránou od jednotlivých koncových modulů GPRS (údaje o teplotě zařízení, napájení, akumulátoru, kvalitě signálu GSM apod.). Získaná data jsou prezentována přehlednou grafickou formou. Aplikace umožňuje vyvolávat výstražná hlášení, tzv. alarmy. Dokonce je možné, např. při překročení teploty určitého koncového bodu nebo při otevření krytu rozváděče, odesílat zprávy elektronickou poštou, spustit externí aplikaci nebo odeslat SNMP trap (druh zprávy odesílané při neočekávané události správci sítě). Prostřednictvím dohledové aplikace je také možné konfigurovat komunikační bránu i každý modul GPRS.

Celý systém je vhodný pro monitorování technologických procesů, varování v kritických situacích či nouzové zásahy. V systémech distribuce energií jej lze využít pro automatické dálkové odečty spotřeby elektrické energie, vody a plynu.

Výhodami představeného systému jsou velká flexibilita struktury sítě bez nutnosti investovat do datové kabeláže, možnost budovat a rekonfigurovat síť z jediného místa i zabezpečit její několikastupňovou ochranu. A takovým systémům bezesporu patří budoucnost.

Ing. Vladimír Mařík jr.,
COM PLUS CZ a. s.

COM PLUS CZ a. s.
Poděbradská 57/206
198 21 Praha 9
tel.: 225 103 206
fax: 225 103 200
GSM: 602 104 154
e-mail: marcela.mlynkova@complus.cz
http://www.complus.cz