Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezdrátový přenos signálů pro vodárenství

Pro přenos měřených veličin ze vzdálených míst vyvinula společnost Banner Engineering systém DX70 s obchodním označením SureCross Wireless Network. Tento systém je cenově výhodným řešením bezdrátového přenosu signálů pro široké spektrum průmyslových odvětví, včetně vodárenství.
 

Popis systému

 
Systém SureCross Wireless využívá frekvenci 2,4 GHz a plně odpovídá všem evropským standardům. Pro zajištění spolehlivého a bezpečného přenosu dat využívá metodu rozprostřeného spektra s kmitočtovými přeskoky FHSS a obousměrnou komunikaci s automatickou konfigurací. Použití metody FHSS znamená, že místo toho, aby systém využíval pouze jednu frekvenci, vysílá systém pakety po více frekvencích. Vysílání probíhá podle tabulky, která je uložena ve stanicích spojovacích uzlů (node) i v řídicích stanicích (gateway). Užitím této metody je nejenom docíleno vyšší spolehlivosti, je-li některá z frekvencí rušena, ale zároveň je vyloučen odposlech přenosu. Pro zvýšení bezpečnosti přenosu je určena funkce nazývaná binding. Ta propojí stanice node a gateway pomocí jejich síťové adresy a tím zamezí jakémukoliv možnému narušení, způsobenému např. dalšími bezdrátovými zařízeními. To v praxi znamená, že v jedné oblasti může pracovat až 32 síťových stanic.
 

Možnosti použití

 
Stanice node a gateway systému DX70 mohou být díky svému krytí IP67 a teplotní odolnosti –40 až +85 °C použity přímo ve venkovním prostředí. Vzdálenost mezi jednotkami může být při přímé viditelnosti až 3 km. Pokud není zajištěna přímá viditelnost, je nutné použít další moduly jako retranslátory.
 
Systém DX70 je základní řadou pro bezdrátový přenos signálů. Pro rozsáhlejší řešení se využívá systém DX80, který disponuje stejnými vlastnostmi jako systém DX70, ale jeho předností je rozšiřitelnost systému a možnost přenášet sériové komunikace v protokolu Modus RTU. Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou k dispozici jiskrově bezpečné moduly s označením DX90.
 

Výhody a zavedení systému

 
Cenově dostupný systém umožňuje výkonnou bezpečnou bezdrátovou komunikaci ze vzdálených nebo špatně dostupných míst. Díky možnému napájení bateriemi nebo solárními panely lze data přenášet z problémových míst, jako jsou např. provozy bez kabeláže, místa bez elektrické energie apod.
 
Jak ve světě, tak i v České republice již existuje mnoho úspěšných případů použití ve vodárenství a v čistírnách odpadních vod, mezi které patří:
  • snímání hladiny v nádržích (viz obr. 1),
  • snímání hladiny v jímkách a kanálech,
  • monitorování čeřičů odpadních vod,
  • přenos signálů z pohyblivých části ČOV,
  • ovládání čerpadel, klapek a kohoutů, včetně informací o zapnutí/otevření,
  • ovládání stavidel, včetně informací o jejich poloze,
  • ovládání odběrů vzorků.
Společnost Turck, s. r. o., nabízí v rámci svých bezplatných služeb zpracování návrhu řešení pro daný případ použití, předložení cenové nabídky a vyzkoušení funkčního principu u zákazníka. Při realizaci pak kompletní dodávku včetně uvedení do provozu, u systémů DX80 dodávku softwaru včetně napojení na informační systém zákazníka.
 
Ing. Jan Svárovský, Turck, s. r. o.
 
Obr. 1. Snímání hladiny ultrazvukovým senzorem připojeným na stanici DX70 s napájením z baterie