Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezdrátový Ethernet pro průmysl

číslo 12/2005

Bezdrátový Ethernet pro průmysl

Společnost Elpro Technologies přichází na trh s novou řadou průmyslových radiomodemů s rozhraním pro sítě LAN. Mohou být konfigurovány jako klient nebo přístupový bod, komunikační most (bridge) nebo směrovač (router). Integrace modemu do systému je velmi jednoduchá, konfigurovat a diagnostikovat jej lze přes webový prohlížeč i s možností dálkového přístupu přes rádiový kanál.

Obr. 1.

K dispozici jsou dva typy radiomodemů. Model E805U-E má obousměrné rádio pracující v pásmu 870 MHz s dosahem až 5 km a rychlost komunikace je do 76,8 kb/s. Modem E240U pracuje v pásmu 2,4 GHz, jeho dosah je několik stovek metrů a rychlost komunikace je do 11 Mb/s. Pracovní frekvence jsou situovány do oblastí všeobecných povolení.

Nemalá pozornost je věnována bezpečnosti dat přenášených po rádiu. Moduly mají ochranu konfigurace heslem, integrovaný firewall a možnost filtrování adres MAC. Typová řada E805U-E využívá 128bitové šifrování AES nebo 64bitové uživatelsky volitelné šifrování a techniky modulačního klíčování dat v rádiovém kanálu. Komunikace je řízena metodou CSMA/CA s 32bitovou kontrolou CRC s autokorekcí a možností až pětinásobné retranslace přes jiné moduly v síti s automatickým přesměrováním paketů při výpadku některého z modulů.

Modemy jsou vhodné pro propojení technologických prvků vybavených rozhraním LAN v nejrůznějších oblastech průmyslové automatizace, např. pro propojení programovatelných automatů, systémů SCADA, měřicích ústředen, pro bezdrátový přenos videosignálů atd.

TR instruments spol. s r. o., tel.: 541 633 670, e-mail: info@trinstruments.cz, http://www.mericitechnika.cz