Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Bezdrátové průmyslové komunikace a evropský trh

číslo 4/2004

Bezdrátové průmyslové komunikace a evropský trh

Trh s bezdrátovou komunikační technikou pro průmyslové aplikace je na začátku svého vývoje, jeví se jako roztříštěný, a pokud jde o produkty, dodavatele i aplikace, silně nestrukturovaný. Dokumentuje to studie marketingové a poradenské společnosti Frost and Sullivan. Přesto mohou dodavatelé této techniky s optimismem očekávat budoucí vývoj, neboť podle prognózy zpracované touto společností se současný obrat na evropském trhu z dosavadních 107 milionů amerických dolarů (rok 2002) má do roku 2006 zvýšit na čtyřnásobek.

Hlavním motorem růstu obratu bude podle analýzy firmy Frost and Sullivan narůstající poptávka potenciálních odběratelů, vyvolaná dalšími požadavky na zvyšování produktivity a snižování výrobních nákladů. Cena bezdrátových komunikačních prostředků pomalu klesá. Tato skutečnost spolu s jejich přednostmi – velkou mobilitou, jednoduchou instalací a nízkými materiálovými náklady na instalaci – vyvolávají rostoucí zájem o ně. Také interoperabilita produktů přicházejících na trh a zvyšující se spolehlivost přenosu signálů přispívají k tomu, že roste důvěra v bezdrátové komunikace v průmyslu.

Na otázku, kterou techniku přenosu kde a jak použít, odpovídalo pět německých expertů z firem Beier, Hirschmann, Phoenix Contact, Siemens a 3Soft v rozhovoru pro časopis Elektroautomation (č. 2, 2004). Důležitými tématy byly závazné normy, jako např. IEEE 862.11, a otázky, jak tyto normy odpovídají potřebám průmyslové komunikace ohledně nároků na chování v reálném čase, časovou determinističnost, bezpečnost přenosu a odolnosti proti průniku zvenčí. Závažnost celé problematiky byla zdůrazněna i na kongresu WTA (Wireless Technology Congress), uspořádaném společností Mesago na podzim roku 2003. Představitelé významných dodavatelů zde informovali o bezdrátové sběrnici Dect (Digital Enhanced Cordless Telecommunication; Dr. Andreas Müller, Höft & Wessel), o výzkumech v oblasti sběrnic (Sven Steinberg, TU Braunschweig), o vzájemném rušení mezi různými sítěmi, bezpečnostních aspektech sítě Bluetooth (Alexander Grimm, Matsushita Electronic Components) atd.

Na tomto kongresu se odborníci shodli v tom, že nejdůležitějšími současnými komunikačními standardy jsou Bluetooth, Wireless LAN a různé další varianty komunikací ve frekvenčním pásmu ISM-Band (Industrial, Scientific and Medical). V příštích letech nelze očekávat žádnou konvergenci uvedených systémů; příslušné standardy budou existovat vedle sebe ve svých oblastech aplikací.

Ve spolupráci výzkumných oddělení firem Lenze a Phoenix Contact byla dokončena práce na úkolu, jak lze realizovat bezdrátové přenosy v průmyslové praxi s podporou sběrnic Profibus a Interbus. V současnosti začínají práce na projektu podporovaném firmou Weidmüller na téma bezdrátová komunikace automatizačních prostředků mobilními komerčními koncovými přístroji, které mají být dokončeny na začátku roku 2005. Veškeré tyto kroky se dějí v rámci úvodního projektu Wireless Internet Initiative, zaměřeného na koncepční řešení vedoucí k bezdrátovému využívání internetových služeb.

(Podle článků z časopisu Elektroautomation, 2004, č. 2.)

Gustav Holub

Inzerce zpět