Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Bezdrátová správa tankovišť se systémy TankRadar Rex a Pro

Radarové systémy Rosemount TankRadar Rex a TankRadar Pro pro inventurní měření obsahu nádrží na skladování kapalných pro­duktů lze nyní používat i v systémech typu Smart Wireless. Přístro­je s protokolem HART doplněné modulem Wireless THUM™ Adapter systému Smart Wireless je možné umístit na skladovací ná­drže bez nákladné instalace signálových ka­belů. Do řídicího systému lze pak snadno bezdrátově přenášet potřebné provozní i di­agnostické údaje i ze vzdálených nádrží, dří­ve sbírané manuálně nebo vůbec opomíje­né. Výsledkem je efektivnější využití skla­dovací kapacity, přesnější informace o stavu zásob a snazší minimalizace ztrát při mno­hem rychlejší instalaci bezdrátového systému a úspoře až 70 % poři­zovacích nákladů oproti tradičním systémům s přenosem dat kabely.
 
Adaptéry THUM jsou součástí bezdrátového rozhraní mezi hladi­noměry TankRadar Rex nebo Pro a inventarizačním softwarem Tank­Master nebo DCS či hostitelským systémem založeným na rádiovém komunikačním systému WirelessHART, který se vyznačuje spoleh­livostí 99,9 %. Spolu s údaji o výšce hladiny produktu se přenášejí také údaje z mnohabodových převodníků teploty, snímačů tlaku a sní­mačů polohy mezihladiny vody shromážděné u dna nádrže. Rádiem přenášená data přijímá a k dalšímu zpracování předává modul Smart Wireless Gateway, umístěný v prostoru velínu.
 
Systémy společnosti Emerson pro inventurní měření obsahu v nádr­žích jsou certifikovány jako schválená měřidla. Lze je instalovat na skla­dovací nádrže s pevnou i plovoucí střechou. Oblast jejich použití sahá od lehkých produktů, jako je LPG, LNG a benzin, až po mazut a asfalt.
 

Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, fax: 271 035 655, www.emersonprocess.cz