Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Bezdotykové ultrazvukové průtokoměry

číslo 2/2002

Bezdotykové ultrazvukové průtokoměry

Novou generaci ultrazvukových průtokoměrů Fluxus ADM, určených k bezdotykovému měření průtoku kapalin v zaplněných potrubích, tvoří ucelená řada měřicích přístrojů s výhodným poměrem mezi kvalitou a cenou.

Obr. 1.

K dispozici jsou přístroje ve stacionárním i přenosném provedení v různých cenových relacích, dále jednotka se snímači určená pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu a jako novinka přístroj FlukoEko s velmi příznivou pořizovací cenou.

Použití

Fluxus ADM může pracovat jak na běžném principu vyhodnocení doby průchodu signálu, tak i pomocí metody NoiseTrek, což je speciální postup pro spolehlivé měření průtoku kapalin s vysokým obsahem pevných látek nebo plynů (bublin). Obě metody lze střídat bez nutnosti měnit pozici senzorů, pouze přepnutím softwaru.

Montáž a manipulace se snímači jsou velmi jednoduché. Sondy se upevní na vhodné místo na vnější stěně potrubí. Jeden a týž snímač lze bez mechanických úprav použít na potrubích různých průměrů s různou rychlostí průtoku média. Průtokoměr je možné doplnit vestavnou jednotkou pro výpočet tepla se dvěma vstupy pro připojení senzorů Pt 100, které měří teplotu na vstupu a na výstupu ze systému. Po doplnění speciálními senzory je možné měřit také tloušťku stěny potrubí. Jednou vyhodnocovací jednotkou lze měřit průtok až na čtyřech měřicích místech současně. Přenosné přístroje Fluxus ADM jsou standardně dodávány ve dvoukanálové verzi a mají vestavěnu jednotku pro měření tloušťky stěny potrubí.

Tab. 1. Technická specifikace průtokoměru Fluxus ADM

Rychlost proudění 0,1 až 25 m/s
Rozlišení 0,025 cm/s
Přesnost 1 až 3 % měřené hodnoty, podle aplikace a měřeného média
Obsah plynných a sypkých látek do 10 % objemu
Provozní teplota snímačů –30 až +200 °C (krátkodobě až +300 °C)
Průměr potrubí 10 až 6 500 mm
Počet měřicích míst pro jednu vyhodnocovací jednotku maximálně 4
Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu zóna 1 a 2

Obr. 1.

Přístroj (přenosnou i stacionární jednotku) lze instalovat bez narušení potrubí. V případě potřeby je možné průtokoměr jednoduše přemístit na jiné měřicí místo. Lze jej použít i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Výhodou ultrazvukových průtokoměrů je, že přesnost měření nezávisí na tlaku a vodivosti média, jako u některých jiných měřicích metod. Bezdotykové měření se navíc vyznačuje tím, že není nutný žádný zásah do potrubí a instalace průtokoměru nevyžaduje přerušení výrobního procesu ani odstávku zařízení. V průtokoměru nevzniká žádná tlaková ztráta, což šetří náklady na energii potřebnou k dopravě média. Pro potravinářský a farmaceutický průmysl je důležité, že měření je naprosto hygienické, nehrozí žádná kontaminace média a nemůže ani docházet k usazování kalů v průtokoměru. Při čištění a sanitaci potrubí není třeba brát na průtokoměr žádný ohled – nehrozí nebezpečí jeho poškození nebo zničení. Pro měření průtoku korozivních médií, např. v chemickém průmyslu, není nutné objednávat speciální provedení snímače: vzhledem k tomu, že měření je bezkontaktní, nemohou sondy podlehnout korozi.

Software, dodávaný se snímačem, je lokalizován do českého jazyka. Pro podrobnější informace lze kontaktovat pracovníky společnosti Level Instruments.

(Level Instruments)

Level Instruments
Přemyslovců 43
709 00 Ostrava
tel.: 069/662 26 18, 662 28 84, 0602 533 433
fax: 069/662 06 18
e-mail: info@levelin.cz
http://www.levelin.cz

Inzerce zpět