Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Bezdotykové měření střední radiační teploty

číslo 1/2003

Bezdotykové měření střední radiační teploty

Článek je možné stáhnout ve formátu pdf zde

Klíčová slova pro fultextové vyhledávání
Střední radiační teplota,
čidla tepelného záření,
geometrické poměry při bezdotykovém měření,
střední radiační teplota,
asymetrie radiační teploty,
emisivita objektu,
tepelná pohoda člověka v prostředí interiéru.

Ing. František Hruška, Ph.D.,
Institut informačních technologií,
Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
(hruska@ft.utb.cz)

Lektoroval: doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc.
(bejcek@feec.vutbr.cz)

Inzerce zpět