Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

BEKOSPLIT – zařízení na separaci kompresorových kondenzátů a emulzí

číslo 1/2002

BEKOSPLIT® – zařízení na separaci kompresorových kondenzátů a emulzí

Firma BEKO Technologies GmbH (do roku 2000 pod názvem BEKO Kondensat- -Technik GmbH) je odborníkem na odvádění kondenzátu vznikajícího při výrobě stlačeného vzduchu a jeho následnou separaci na vodu a olej. Tímto problémem se zabývá od roku 1982, kdy firmu založil současný majitel pan Berthold Koch.

BEKO vyrábí a na český a slovenský trh již více než deset let prostřednictvím firem prodávajících kompresory dodává separátory voda-olej Öwamat, které se již staly standardem při výstavbě nových kompresoroven.

Obr. 1.

Separátory Öwamat na bázi gravitačního odloučení a následné absorpce aktivním uhlím však nejsou vhodné pro každou kompresorovnu. Tam, kde je povoleno vypouštět zbytkový olej jen v množství menším než 20 mg/l kondenzátu nebo nejde o kondenzát, nýbrž z nějakých příčin vzniklou stabilní emulzi, je vhodné použít zařízení Bekosplit, které dosahuje zbytkové hodnoty do 5 mg/l zbytkového oleje (v závislosti na vlastnostech kondenzátu nebo emulze lze docílit i hodnoty menší než 1 mg/l). Zařízení Bekosplit lze také použít jako čističku odpadních vod.

Hlavní přednosti zařízení

  • plně automatická funkce, proces je elektronicky kontrolován,
  • hlášení o potřebě údržby mohou být externě zpracována přes signální výstupy,
  • malá spotřeba energie (max. 100 V·A),
  • nízké náklady na spotřební materiál,
  • jednoduchá a rychlá údržba.

Na obr. 1 je typ Bekosplit 11 s integrovanou nádrží s výkonem 15 l/h. Větší typy, Bekosplit 12, 13, 14 a 5, mají výkony 30, 60, 90 a 200 l/h. Tyto typy mají samostatnou předřazenou nádrž pro gravitační separaci, oddělitelnou od reakční jednotky.

K zařízení lze dodat široký sortiment příslušenství, např. vysoušecí stojany na použité filtry nebo záchytné vany. Na základě inspekční smlouvy provádí dodavatel pravidelné inspekční prohlídky zařízení. Samozřejmostí je i servis do 48 hodin.

Obr. 2. Obr. 3.

Funkce zařízení Bekosplit
Emulze jsou dopraveny přes pomocnou tlakovou komoru (1) do primární zásobní nádrže (2). Zde se předběžnou gravitační separací odděluje volný olej. Odvádění volného oleje (3) je automatické. Speciální kapacitní snímač je schopen rozeznat vzduch, olej a emulzi. Zabrání tomu, aby do sběrné nádoby na olej vytekla emulze, a naopak volný olej nemůže vstupovat do dalšího procesu separace. Odpadní voda je dále dopravována do reakční komory separační jednotky (5). Následné plně automatické zpracování odpadní vody začíná přidáním separačního činidla na bázi bentonitu. Separační činidlo – nejedovatý, ekologicky přijatelný, ale velmi účinný prášek – je uloženo v dávkovací nádrži (4), z níž je do emulze uvolňováno v přesně odměřených dávkách. Separovaný olej a pevné znečišťující částice jsou navázány na separační činidlo, které utvoří velké vločky, jež mohou být snadno odfiltrovány. Voda s vločkami proudí do filtračních pytlů, kde se vločky zachycují (6). Vyčištěná voda, která je ze zařízení odváděna pryč, může být používána k průmyslovým účelům nebo vypouštěna do kanalizační sítě.

(BEKO)

BEKO Technologies
tel. a fax: 0465 52 12 51
e-mail: bekocz@bekocz.cz
http://www.bekocz.cz

Inzerce zpět