Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Beckhoff, Bosch Rexroth a Siemens nabízejí knihovnu Pack AL pro balicí stroje

číslo 3/2006

Beckhoff, Bosch Rexroth a Siemens nabízejí knihovnu Pack AL pro balicí stroje

Společnosti Beckhoff, Bosch Rexroth a Siemens uvádějí na trh speciální knihovnu programů pro balicí stroje podle standardu Pack AL. Novou knihovnu, určenou pro výpočetní platformy všech zúčastněných společností, si budou moci zájemci stáhnout z jejich webových stránek již za několik málo týdnů.

Standard Pack AL je výsledkem činnosti pracovní skupiny Pack Soft, což je technická subkomise organizace OMAC (Open, Modular Architecture Control) věnující se standardizací softwaru po balicí stroje (balírny). Standard Pack AL vznikl s cílem usnadnit návrh, tvorbu, ladění a údržbu softwaru pro balicí stroje. Má tři hlavní části: první obsahuje strojový kód pro ovládání funkcí jako ovíjení, manipulace s fóliemi, letmá synchronizace mezi nadřazenými a podřízenými řídicími stanicemi atd., druhá pojímá funkční bloky zajišťující komunikaci mezi stroji nezávislou na protokolu komunikační sběrnice a třetí je šablonou pro zápis stavového modelu stroje v souladu se standardem.
[ARC News, 24. února 2006.]

(sm)